PUP Tarnów

Strona główna / Dla bezrobotnych / Zespół ds. zwolnień grupowych
  • Informacje ogólne

Zespół ds. zwolnień grupowych

Celem Zespołu ds. Zapobiegania Negatywnym Skutkom Zwolnień Grupowych jest pomoc osobom, wobec których planuje się zwolnienia lub będącym w okresie wypowiedzenia, w odnalezieniu się na rynku pracy.

Pomoc jest świadczona w formie spotkań informacyjno-konsultacyjnych odbywających się w siedzibie zakładu pracy lub tutejszego Urzędu. Podczas spotkań zwalniani pracownicy informowani są o możliwościach aktywizacji zawodowej oraz dostępnych usługach i instrumentach rynku pracy. Pomoc zwalnianym pracownikom świadczą również doradcy zawodowi w ramach indywidualnych konsultacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie współpracuje również z Firmami świadczącymi usługi outplacementowe, polegające na udzielaniu pomocy pracodawcom zwalniającym pracowników zarówno w zakresie przeprowadzenia samego procesu zwolnień, jak i wsparcia dla zwalnianych.

Głównym celem outplacementu jest złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników jak i dla całej firmy. Programy outplacementowe mają na celu pomoc osobom, które utraciły pracę przejść przez trudny okres, przygotować się do ponownego wejścia na rynek pracy, zaplanować dalsze kroki i pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia. Celem współpracy w tym zakresie jest również promocja programów outplacementowych współfinansowanych ze środków EFS w województwie małopolskim.

Szczegółowe informacje w siedzibie PUP Tarnów:

Usługi outplacementowe – ważne linki:

www.inwestor.wup-krakow.pl
www.wyginternational.pl

www.gdp-krakow.pl

www.pmdg.pl

www.mistia.org.pl

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2016-05-16 11:57
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 911

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl