PUP Tarnów

Strona główna / Dla bezrobotnych / Finansowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy / Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
 • Informacje ogólne

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną

Uprawnieni:

Bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, jeżeli podejmą zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostaną skierowane na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie.

Warunki dokonania refundacji:

 • udokumentowanie poniesionych kosztów,
 • osiąganie miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę .

Wysokość i okres refundacji:

 • wysokość uzgodniona, nie wyższa jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty
 • okres przysługiwania:
  - do 6 miesięcy – w przypadku podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
  - przez okres odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia.

Na wniosek zainteresowanego może być wypłacona zaliczka na refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

Na powyższych zasadach może nastąpić również refundacja kosztów opieki nad osobą zależną, przez którą rozumie się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Opieka nad dzieckiem do lat 7 [ 6 ]
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 12-06-17 09:53 33.5KB Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 pobierz
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 12-06-17 09:53 275.51KB Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 pobierz
Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 21-03-17 14:43 26KB Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 pobierz
Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 21-03-17 14:44 210.24KB Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 pobierz
Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę 21-03-17 14:41 28KB Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę pobierz
Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę 21-03-17 14:41 170.44KB Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę pobierz

Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Numer pokoju Telefon Adres e-mail
204 (II piętro) 14 688-23-18 up@up.tarnow.pl
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2019-01-11 12:32
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2163

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl