PUP Tarnów

  • Informacje ogólne

Finansowanie kosztów studiów podyplomowych

Na wniosek bezrobotnego mogą być sfinansowane koszty studiów podyplomowych do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Osoba uprawniona składa wniosek wraz z uzasadnieniem potrzeby udzielenia tej formy pomocy oraz dokument wydany przez organizatora studiów podyplomowych zawierający informacje o nazwie, terminie realizacji i koszcie studiów podyplomowych.
Za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

Podstawa prawna: art. 42a. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Akt wykonawczy: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Stypendium do studiów podyplomowych [ 6 ]
Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 05-01-18 14:36 0.98MB Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. pobierz
Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 05-01-18 14:36 31.54KB Zasady organizacji szkoleń, studiów podyplomowych i finansowania kosztów egzaminów lub uzyskania licencji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie – zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy nr 8/IX/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. pobierz
Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych 17-10-18 14:46 173.94KB Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych pobierz
Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych 16-10-18 15:37 46.5KB Wniosek o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych pobierz
Oświadczenie pracodawcy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Oświadczenie pracodawcy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych 25-05-18 15:26 116.85KB Oświadczenie pracodawcy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych pobierz
Oświadczenie pracodawcy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych Oświadczenie pracodawcy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych 25-05-18 15:26 41KB Oświadczenie pracodawcy o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail

Joanna Siedlik

Paulina Kotacz

101 (I piętro)

101 (I piętro)

14 68-82-344

14 68-82-344

up@up.tarnow.pl

up@up.tarnow.pl

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:03
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4609

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl