PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Zwolnienia grupowe

Zespół ds. zwolnień grupowych

Celem Zespołu ds. Zapobiegania Negatywnym Skutkom Zwolnień Grupowych jest pomoc osobom, wobec których planuje się zwolnienia lub będącym w okresie wypowiedzenia, w odnalezieniu się na rynku pracy.

Pomoc jest świadczona w formie spotkań informacyjno-konsultacyjnych odbywających się w siedzibie zakładu pracy lub tutejszego Urzędu. Podczas spotkań zwalniani pracownicy informowani są o możliwościach aktywizacji zawodowej oraz dostępnych usługach i instrumentach rynku pracy. Pomoc zwalnianym pracownikom świadczą również doradcy zawodowi w ramach indywidualnych konsultacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie współpracuje również z Firmami świadczącymi usługi outplacementowe, polegające na udzielaniu pomocy pracodawcom zwalniającym pracowników zarówno w zakresie przeprowadzenia samego procesu zwolnień, jak i wsparcia dla zwalnianych.

Głównym celem outplacementu jest złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników jak i dla całej firmy. Programy outplacementowe mają na celu pomoc osobom, które utraciły pracę przejść przez trudny okres, przygotować się do ponownego wejścia na rynek pracy, zaplanować dalsze kroki i pomóc w znalezieniu nowego zatrudnienia. Celem współpracy w tym zakresie jest również promocja programów outplacementowych współfinansowanych ze środków EFS w województwie małopolskim.

Szczegółowe informacje w siedzibie PUP Tarnów:

Usługi outplacementowe – ważne linki:

Projekt outplacementowy realizowany dla województwa małopolskiego:

 • PROJEKT MODELOWA ADAPTACJA DO ZMIAN NA MAŁOPOLSKIM RYNKU PRACY

  kontakt:
  PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
  Wadowicka 8A
  30-415 Kraków
  tel. (12) 395 74 23/ (12) 395 74 00 w. 423
  www.pmdg.pl
  Okres realizacji: 01.01.2014 – 30.06.2015
 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2015-04-24 13:43
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 456

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl