PUP Tarnów

 • Informacje ogólne

Zwrot kosztów przejazdu

Z Funduszu Pracy mogą być finansowane przez powiatowy urząd pracy koszty przejazdu bezrobotnego skierowanego:

 • do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy,
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wniosek o sfinansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy [ 4 ]
Wniosek o sfinansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania Wniosek o sfinansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania 12-06-17 10:00 31KB Wniosek o sfinansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania pobierz
Wniosek o sfinansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania Wniosek o sfinansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania 12-06-17 10:03 199.41KB Wniosek o sfinansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania pobierz
Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania. Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania. 21-03-17 14:59 33.5KB Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania. pobierz
Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania. Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania. 21-03-17 15:00 218.63KB Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu do pracodawcy, zgłaszającego ofertę pracy w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej poza miejsce jej zamieszkania. pobierz
 • do miejsca pracy
  Zwrot kosztów przejazdu może być dokonywany przez okres do 12 miesięcy, pod warunkiem, że uzyskiwane wynagrodzenie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu w związku z podjęciem zatrudnienia oraz druk zaświadczenia wypełnianego przez pracodawcę [ 6 ]
Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem zamieszkania Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem zamieszkania 12-06-17 10:07 31.5KB Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem zamieszkania pobierz
Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. 12-06-17 10:07 201.92KB Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. pobierz
Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu w związku z podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania. Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu w związku z podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania. 21-03-17 15:19 27.5KB Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu w związku z podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania. pobierz
Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu w związku z podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania. Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu w związku z podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania. 21-03-17 15:20 204.4KB Oświadczenie osoby ubiegającej się o refundację kosztów przejazdu w związku z podjęciem pracy poza miejscem zamieszkania. pobierz
Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę 21-03-17 15:11 28KB Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę pobierz
Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę 21-03-17 15:11 170.44KB Zaświadczenie wypełniane przez pracodawcę pobierz

W sprawach wymienionych w punktach 1-2, szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 204 (II piętro), tel. 14 688-23-18.

 • do miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego, do miejsca szkolenia lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego poza miejscem stałego zamieszkania
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wniosek o zwrot poniesionych kosztów dojazdu [ 2 ]
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów za przejazd z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu/przygotowania zawodowego dorosłych/szkolenia/zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego* Wniosek o zwrot poniesionych kosztów za przejazd z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu/przygotowania zawodowego dorosłych/szkolenia/zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego* 15-12-17 12:45 289.83KB Wniosek o zwrot poniesionych kosztów za przejazd z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu/przygotowania zawodowego dorosłych/szkolenia/zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego* pobierz
Wniosek o zwrot poniesionych kosztów za przejazd z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu/przygotowania zawodowego dorosłych/szkolenia/zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego* Wniosek o zwrot poniesionych kosztów za przejazd z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu/przygotowania zawodowego dorosłych/szkolenia/zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego* 15-12-17 12:45 72KB Wniosek o zwrot poniesionych kosztów za przejazd z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu/przygotowania zawodowego dorosłych/szkolenia/zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego* pobierz

W sprawach dotyczących punktu 3, szczegółowe informacje udzielane są w pokoju 8 (parter), tel. 14 688-23-74.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 45 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.)

 • Wersja graficzna: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Mapa Witryny: Alt + 3
 • Czytaj treść strony: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:02
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 4724

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl