PUP Tarnów

  • Informacje ogólne

Zwrot kosztów zakwaterowania

Osobie, która podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem stałego zamieszkania, w przypadku skierowania przez powiatowy urząd pracy, mogą być finansowane (przez okres do 12 miesięcy) koszty zakwaterowania, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub szkolenie poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
  • mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy;
  • uzyskuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Koszty zakwaterowania [ 2 ]
Zwrot kosztów zakwaterowania DOC Zwrot kosztów zakwaterowania DOC 02-04-14 15:05 30.5KB Zwrot kosztów zakwaterowania DOC pobierz
Zwrot kosztów zakwaterowania PDF Zwrot kosztów zakwaterowania PDF 02-04-14 15:05 128.42KB Zwrot kosztów zakwaterowania PDF pobierz

 Podstawa prawna: art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.)

W razie pytań prosimy o kontakt:

Numer pokoju Telefon Adres e-mail
204 (II piętro) 14 688-23-18 up@up.tarnow.pl
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:02
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1797

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl