PUP Tarnów

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Szkolenia

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Termin przyjmowania zgłoszeń:
na bieżąco - do wyczerpania środków finansowych
Data od:
2018-01-23

Adresaci:

Osoby uprawnione zainteresowane podjęciem wskazanego przez siebie szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jeżeli uzasadnią celowość tego szkolenia.

Miejsce składania wniosków:

Prawidłowo wypełniony wniosek można składać w siedzibie Urzędu (I piętro, pokój 101).

Dokumenty do pobrania

powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail

Joanna Siedlik

Paulina Kotacz

101 (I piętro)

101 (I piętro)

14 68-82-344

14 68-82-344

up@up.tarnow.pl

up@up.tarnow.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 38095

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl