PUP Tarnów

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Szkolenia

Nabór wniosków na szkolenie ,,Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (FP)"

Adresaci:
bezrobotni
Lokalizacja:
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Data od:
2018-02-01
Data do:
2018-12-31

Nazwa szkolenia: Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Zakres szkolenia:

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej, wybór formy organizacyjno – prawnej, rozpoznanie rynku, rejestracja działalności gospodarczej, organizacja i zarządzanie własną firmą, marketing, źródła dofinansowania działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania, księgowość w małym biznesie (system rozliczania podatków, zasady ubezpieczeń, rachunek zysków i strat, kadry i płace), etyka w biznesie.

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone:

  • dobry stan zdrowia,
  • osoby, które złożyły wniosek o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP Tarnów i został on pozytywnie rozpatrzony

Termin i sposób przyjmowania zgłoszeń do uczestnictwa:

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą zgłaszać się do doradcy klienta cały rok, w ramach potrzeb w:

  • PUP w Tarnowie,
  • Fila w Tuchowie,
  • Fila w Żabnie.
powrót do listy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail

Joanna Siedlik

Paulina Kotacz

101 (I piętro)

101 (I piętro)

14 68-82-344

14 68-82-344

up@up.tarnow.pl

up@up.tarnow.pl

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 38113

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl