PUP Tarnów

Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych - podsumowanie

2017-05-16, Wtorek

Dni Otwarte zorganizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie  w  terminie 8-12 maja 2017 r. umożliwiły osobom zainteresowanym skorzystanie z form pomocy kierowanych do osób niepełnosprawnych:

  • Indywidualnych porad i informacji - udzielanych przez pracowników Urzędu (doradców zawodowych, doradców klienta) w zakresie analizy ofert pracy, sytuacji na lokalnym rynku pracy, form pomocy kierowanych do osób z niepełnosprawnością.
  • Grupowej informacji zawodowej „Aktywizacja na rynku pracy”– spotkaniu mającym na celu zapoznanie osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności z formami aktywizacji realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie, z prawami i obowiązkami osób pozostających w ewidencji PUP w Tarnowie.
  • Zajęć aktywizujących dla uczniów Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych w Tarnowie, co pozwoliło uczestnikom zapoznać się z sytuacją na lokalnym rynku pracy, formami pomocy realizowanymi przez Urząd, zasadami aktywnego poszukiwania pracy w tym korzystania z Systemu Video CV - nowoczesnej metody kontaktowania się z pracodawcami.

We wszystkich działaniach Urzędu Pracy wzięło udział 139 osób mających na rynku pracy ograniczenia z powodu problemów zdrowotnych.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 90874

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl