PUP Tarnów

Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Nianie porzucają szarą strefę - coraz więcej zatrudnionych legalnie.

2017-10-24, Wtorek

W kraju ponad 8 tysięcy, w Małopolsce 898 niań  zgłoszonych do ZUS  z czego w tarnowskim 85 niań pracuje legalnie.

Jeżeli rodzice pracują, prowadzą działalność gospodarczą bądź rodzic samotnie wychowujący dziecko jest zatrudniony i nie ma kto sprawować opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech (ewentualnie czterech, jeżeli nie można zapewnić dziecku opieki przedszkolnej) – może zatrudnić Nianię.

Płatnikiem składek jest jeden z rodziców dziecka lub rodzic samotnie je wychowujący. Zawierając umowę uaktywniającą, która jest umową o świadczenie usług, składki za nianię płaci budżet państwa od podstawy minimalnego wynagrodzenia. Dofinansowanie polega bowiem na opłaceniu przez państwo składek na ubezpieczenia społeczne (tj. emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne zatrudnionej przez rodziców niani.

Finansowanie przez budżet składek  opiekunki ma na celu zachęcenie rodziców do tego, by zatrudniali nianie legalnie. To pozwoliłoby opiekunkom wyjść z szarej strefy i jednocześnie zyskać prawo do ubezpieczenia. Koszt jaki ponoszą rodzice to pensja, którą wypłacają niani.

Aby zgłosić nianie do ubezpieczeń  wystarczy jedna wizyta w dowolnej placówce ZUS. Druki można   pobrać ze strony internetowej www.zus.pl.  Kiedy rodzic zgłosi się do ZUS, pracownik sali obsługi klientów  przekaże najważniejsze informacje na temat zgłoszenia do ubezpieczeń i rozliczenia niani.

Bożena Bielawska
p.o. rzecznika regionalnego ZUS w Małopolsce

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 99057

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl