PUP Tarnów

Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Rozpoznanie rynku ofert szkoleniowych z dnia 16.05.2018 r. w ramach POWER

2018-05-16, Środa

 

 


na podstawie art. 40 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667) prowadzi:


ROZPOZNANIE RYNKU OFERT SZKOLENIOWYCH

w celu ustalenia trybu przeprowadzenia postępowania w sprawie zlecenia realizacji szkolenia lub podjęcia decyzji o powierzeniu realizacji szkolenia pn.

Operator koparki jednonaczyniowej kl. III


Szczegółowa specyfikacja dotycząca przeprowadzenia szkolenia znajduje się pod kierunkiem szkolenia.


Tarnów, dnia 16.05.2018 r.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) - Młodzi na start” jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 90874

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl