PUP Tarnów

Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Rozpoznanie rynku ofert szkoleniowych z dnia 16.05.2018 r. w ramach RPO WM

2018-05-16, Środa


POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE

na podstawie art. 40 ust. 2b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.) oraz § 69 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667) prowadzi:

 

ROZPOZNANIE RYNKU OFERT SZKOLENIOWYCH

w celu ustalenia trybu przeprowadzenia postępowania w sprawie zlecenia realizacji szkolenia lub podjęcia decyzji o powierzeniu realizacji szkolenia pn.

Operator koparko-ładowarki

 

Szczegółowa specyfikacja dotycząca przeprowadzenia szkolenia znajduje się pod kierunkiem szkolenia.

 

Tarnów, dnia 16.05.2018 r.

Projekt Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”
jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 90874

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl