PUP Tarnów

Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Aktualności, komunikaty i ogłoszenia

Wizyta w Zakładzie Pracy Chronionej

2018-01-16, Wtorek

Kolejny raz osoby  z orzeczoną niepełnosprawnością miały możliwość poznania  zasad i warunków zatrudniania w Zakładzie Pracy  Chronionej. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach realizacji programu „Perspektywy na lepsze jutro” zorganizował w dniu 16 stycznia 2018 r. wyjazd osób z orzeczoną niepełnosprawnością do  Zakładu Pracy Chronionej TAREL. Wizyta w Zakładzie Pracy Chronionej miała na celu zwiększenie szans osób mających problemy zdrowotne na powrót na rynek pracy. W trakcie wizyty doradca zawodowy udzielał uczestnikom wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej. Podczas spotkania z przedstawicielem Firmy uczestnicy poznali:

  • zasady rekrutacji osób w Firmie,                                                                                                                                     
  • specyfikę pracy na określonych stanowiskach,
  • korzyści pozafinansowe wynikające z zatrudnienia w Zakładzie Pracy Chronionej TAREL.

Dzięki możliwości zobaczenia jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach, jakich wymaga umiejętności oraz predyspozycji, jakie jest otoczenie pracy uczestnicy mogą skuteczniej planować dalsze działania na rynku pracy.

W spotkaniu wzięło udział 8 osób posiadających orzeczoną niepełnosprawność pozostających w ewidencji Urzędu.

Wsparcia przy organizacji wyjazdu udzielił Dom Pomocy Społecznej w Nowodworzu zapewniając samochód do przewozu uczestników na spotkanie.

  

  

Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 99057

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl