PUP Tarnów

Strona główna / Formy aktywizacji
  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Formy aktywizacji

Ukryj wyszukiwarke

Wyszukiwarka jest ukryta. Kliknij w powyższy przycisk aby ją pokazać

  • Do Jakiej grupy osób kierować wyszukiwanie?

RSSlink zewnętrzny

Dostępne formy aktywizacji
Aby posortować dane w tabeli kliknij w interesujący Cię nagłówek
Nazwa Lokalizacja Liczba miejsc Rodzaj Data od Data do Szczegóły
Aktywizacja na rynku pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie - Spotkania informacyjne 2017-09-29 2017-09-29 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Tuchowie - Spotkania informacyjne 2017-09-28 2017-09-28 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Spotkania informacyjne 2017-09-28 2017-09-28 zobacz
Video CV –skuteczna autoprezentacja Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Porady grupowe 2017-09-27 2017-09-27 zobacz
Bariery na drodze do zatrudnienia i sposoby poszukiwania pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie - Porady grupowe 2017-09-22 2017-09-22 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Tuchowie - Spotkania informacyjne 2017-09-21 2017-09-21 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Spotkania informacyjne 2017-09-21 2017-09-21 zobacz
Poznaj swoje predyspozycje i atuty zawodowe Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Porady grupowe 2017-09-20 2017-09-20 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Tuchowie - Spotkania informacyjne 2017-09-14 2017-09-14 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Spotkania informacyjne 2017-09-14 2017-09-14 zobacz
Kreatywność w poszukiwaniu pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Porady grupowe 2017-09-13 2017-09-13 zobacz
Bariery na drodze do zatrudnienia i sposoby poszukiwania pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Tuchowie - Porady grupowe 2017-09-12 2017-09-12 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie - Spotkania informacyjne 2017-09-11 2017-09-11 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Tuchowie - Spotkania informacyjne 2017-09-07 2017-09-07 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Spotkania informacyjne 2017-09-07 2017-09-07 zobacz
Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Porady grupowe 2017-09-06 2017-09-06 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Tuchowie - Spotkania informacyjne 2017-09-05 2017-09-05 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Żabnie - Spotkania informacyjne 2017-08-31 2017-08-31 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Spotkania informacyjne 2017-08-31 2017-08-31 zobacz
Video CV –skuteczna autoprezentacja Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Porady grupowe 2017-08-30 2017-08-30 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Tuchowie - Spotkania informacyjne 2017-08-29 2017-08-29 zobacz
Rynek pracy – co warto wiedzieć Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Porady grupowe 2017-08-25 2017-08-25 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Spotkania informacyjne 2017-08-25 2017-08-25 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Tuchowie - Spotkania informacyjne 2017-08-24 2017-08-24 zobacz
Aktywizacja na rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Spotkania informacyjne 2017-08-24 2017-08-24 zobacz
Poznaj swoje predyspozycje i atuty zawodowe Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Porady grupowe 2017-08-23 2017-08-23 zobacz
Nabór wniosków na szkolenie „Grafik komputerowy” Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 15 Szkolenia 2017-07-26 2017-08-25 zobacz
Nabór wniosków na szkolenie „Cukiernik” Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 15 Szkolenia 2017-07-26 2017-08-25 zobacz
Nabór wniosków pracodawcy/przedsiębiorcy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie - Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia 2017-06-05 - zobacz
Nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych PUP Tarnów - Prace interwencyjne 2017-02-01 - zobacz
Nabór wniosków o przyznanie bonu zatrudnieniowego dla bezrobotnego do 30 roku życia PUP Tarnów - Bon zatrudnieniowy 2017-02-01 - zobacz
Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną PUP Tarnów - Szkolenia 2017-02-01 - zobacz
Nabór wniosków o sfinansowanie kosztu egzaminu lub uzyskania licencji PUP Tarnów - Szkolenia 2017-02-01 - zobacz
Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych PUP Tarnów - Środki na podjęcie działalności gospodarczej 2017-02-01 - zobacz
Nabór wniosków na szkolenie ,,Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (POWER)" PUP Tarnów 255 Szkolenia 2017-02-01 2017-12-31 zobacz
Nabór wniosków na szkolenie ,,Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (RPO)" PUP Tarnów 81 Szkolenia 2017-02-01 2017-12-31 zobacz
Nabór wniosków na szkolenie ,,Szkolenie z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej (FP)" PUP Tarnów 167 Szkolenia 2017-02-01 2017-12-31 zobacz
Nabór wniosków o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych PUP Tarnów - Finansowanie kosztów studiów podyplomowych 2017-02-01 - zobacz
Nabór wniosków pracodawcy/przedsiębiorcy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia PUP Tarnów - Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia 2017-01-12 - zobacz
Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy PUP Tarnów - Wyposażenie/ Doposażenie stanowiska pracy 2016-01-25 - zobacz
Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnych do 30 roku życia PUP Tarnów - Bon na zasiedlenie 2016-01-22 - zobacz
Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PUP Tarnów - Staże 2016-01-01 - zobacz
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 88413

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl