PUP Tarnów

  • Propozycje urzędu
  • Informacje ogólne

Porady grupowe

Poznaj swoje predyspozycje i atuty zawodowe ( forma archiwalna )

Adresaci:
bezrobotni i poszukujący pracy
Lokalizacja:
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
Data od:
2018-03-28
Data do:
2018-03-28

Temat porady: Poznaj swoje predyspozycje i atuty zawodowe

Cel porady:

Odkrywanie i wykorzystanie własnego potencjału zawodowego, określanie zainteresowań  i atutów zawodowych.

Godzina rozpoczęcia: 09.00

Termin i sposób przyjmowania zgłoszeń do uczestnictwa:

W celu zapisu na zajęcia prosimy o zgłoszenie się do doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie, pokój nr 9,  nie później niż w dniu poprzedzającym  rozpoczęcie zajęć.  

powrót do listy
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 12564

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl