PUP Tarnów

Strona główna / Statystyka strony
  • Informacje ogólne

Statystyka strony

Statystyki strony naliczane są od 15 maja 2014 r.

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1558173
Kalendarium wydarzeń
6472
Polityka prywatności
3678
Mapa witryny
1949
Galeria zdjęć
1354
Redakcja strony
1110
Chmura tagów
789
Poleć znajomemu
494
Zastrzeżenia prawne
369

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
2445791
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
124468
Wykaz agencji zatrudnienia
9684
Oferty pracy w kraju - CBOP
17

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
105622
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
94648
Staże
47695
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
23385
Grupowe informacje zawodowe
17591
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
13277
Porady grupowe
11504
Bon stażowy
11019
Targi pracy
10636
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10595
Prace interwencyjne
9971
Giełdy pracy
9901
Bon zatrudnieniowy
9679
Bon szkoleniowy
7111
Bon na zasiedlenie
6471
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
6314
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
6121
Galeria zdjęć
5980
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5150
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
4673
Roboty publiczne
3423
Prace społecznie użyteczne
3297
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
2768
Video CV
1950
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
1351
Galeria wideo
401

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
51025
Rejestracja przez internet
20534
Kreator CV
19258
Zgłoś podjęcie pracy
14121
E-formularze
10233
Logowanie / Rejestracja
6447
Dodaj CV
6055
E-zgłoszenie oferty pracy
5946
Video CV
5388
Publikacje Urzędu
5320
Wyszukaj CV
5167
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
4504
Kalkulator wynagrodzeń
4275
E-zapytanie
2203
Galeria zdjęć
2079
Kalkulator świadczeń wypłacanych przez PUP
1636
Newsletter
1490
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
1121
Galeria wideo
809
Mailowe pośrednictwo pracy
746

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
154310
Finansowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
32925
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
32505
Rejestracja osób bezrobotnych
28165
Dokumenty do pobrania
23276
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
21159
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
14026
Rejestracja przez internet
13511
Bon na zasiedlenie
12437
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
11682
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
9743
Zasiłek dla bezrobotnych
9511
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
9245
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
8718
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
8150
Prawa i obowiązki osób bezrobotnych i poszukujących pracy
7763
Rejestracja osób poszukujących pracy
7663
Staże
7403
Dodatek aktywizacyjny
6155
Przyznanie statusu bezrobotnego
6029
Wysokość świadczeń pieniężnych
6004
Bon szkoleniowy
5518
Dotacje dla niepełnosprawnych
4883
Bon zatrudnieniowy
4754
Zwrot kosztów przejazdu
4563
Agencje zatrudnienia
4562
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
4465
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od dnia 1 czerwca 2018 r.
4407
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
4139
Plan szkoleń
4021
Bon stażowy
3967
Obowiązki bezrobotnych
3609
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
3432
Prawa bezrobotnych
3401
Staże
3384
Wyniki kwalifikacji na szkolenia
3207
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3136
Wypłata zasiłku
3041
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2961
Świadczenie aktywizacyjne
2960
Utrata statusu bezrobotnego
2955
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
2762
Rejestracja przez internet
2417
Poradnictwo zawodowe
2360
Praktyki absolwenckie
2233
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2021
Okres pobierania zasiłku
1939
Zwrot kosztów zakwaterowania
1723
Ubezpieczenie zdrowotne
1620
Obowiązki poszukujących pracy
1527
Prawa poszukujących pracy
1513
Pożyczka szkoleniowa
1350
Prace interwencyjne
1327
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
1323
Małopolski Standard Usług Edukacyjno - Szkoleniowych
1301
Skrócenie okresu pobierania zasiłku
1299
Waloryzacje zasiłku
1271
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
1270
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1223
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1153
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1145
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1064
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1035
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1007
Utrata statusu poszukującego pracy
976
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
944
Video CV
929
Zespół ds. zwolnień grupowych
871
Pośrednictwo pracy krajowe
836
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń
805
Wykaz instytucji szkoleniowych
799
Roboty publiczne
798
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
758
Ośrodek doradczy
631
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
502
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
495
Prace społecznie użyteczne
460
Zwolnienia grupowe
435
Planowanie działalności gospodarczej
426
Informacja dla instytucji szkoleniowych
309
ZUS - przepisy
168
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
147
Klauzula informacyjna
101
Wydarzenia
30
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
26

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
82604
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
37705
Dokumenty do pobrania
30210
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
16735
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
12300
Staże
9869
Zgłoszenie oferty pracy
8494
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
7771
Bon stażowy
7335
Prace interwencyjne
4881
Zezwolenia na pracę cudzoziemców - wykaz zawodów
4638
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
4051
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
3355
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
3314
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
2894
Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych
2653
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych
2604
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2552
Bon zatrudnieniowy
2495
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2298
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2293
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2073
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1990
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1657
Wysokość świadczeń pieniężnych
1166
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
1123
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej
1116
Świadczenie aktywizacyjne
1074
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1030
Prace społecznie użyteczne
987
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
919
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
906
Roboty publiczne
831
Zwolnienia grupowe
800
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
784
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
769
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
756
Pośrednictwo pracy krajowe
454
Doradztwo w doborze kandydatów do pracy
453
Informacja dla instytucji szkoleniowych
440
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
379
Poradnictwo zawodowe
365
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
363
Zatrudnienie wspierane
339
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
329
Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
237
Klauzula informacyjna
148
Video CV
5

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
139043
Filia w Tuchowie
32257
Filia w Żabnie
21957
Praca w urzędzie
14171
Kierownictwo Urzędu
10716
Statystyka lokalnego rynku pracy
10661
Programy i projekty
9814
Stopa bezrobocia
8462
Analizy i statystyki
8034
Przepisy prawne
6386
Programy i projekty aktualnie realizowane przez PUP w Tarnowie
5948
Co i gdzie?
5723
Statut i struktura organizacyjna Urzędu
4682
I Piętro
4492
Programy i projekty realizowane na rzecz rynku pracy przez inne instytucje
4290
Parter
4205
Obszar działania
3808
Porozumienia o współpracy
3105
Deklaracja współpracy
2932
Mapa dojazdu
2729
Plan Urzędu
2615
Projekt „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni”
2516
Monitoring zawodów
2460
SEPI
2392
Barometr zawodów
2172
Galeria zdjęć
1928
Programy i projekty zrealizowane przez PUP w Tarnowie
1704
Projekt „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”
1653
Tablica ogłoszeń
1633
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1564
Programy wewnętrzne PUP w Tarnowie
1548
Aktywni i Skuteczni - AS na Rynku Pracy
1507
Struktura bezrobocia wg gmin
1463
„Przyjemne z pożytecznym - Staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”
1448
E-zapytanie
1423
Przydatne linki
1367
„Czas na pracę”
1166
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1092
II Piętro
1091
Perspektywy na lepsze jutro
1084
Projekt partnerski - „Małopolskie Centrum Aktywizacji – kierunek zatrudnienie”
1035
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) Mój rozwój, moja szansa”
984
Informacje roczne
957
Rok 2015
940
Zawarte porozumienia o współpracy
925
Ankiety
913
Rok 2014
827
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) – Młodzi na start”
782
Rok 2016
764
Solidny partner
745
Powiatowa Rada Rynku Pracy
694
„Badania i analiza tarnowskiego rynku pracy”
653
Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej
639
Szansa na rynku pracy
588
Informacja dla osób z dysfunkcją słuchu
566
Filie
549
Dodatkowe środki na realizację jednorazowych środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej
501
Dodatkowe środki na realizację refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
499
Program regionalny „Konserwator”
471
Rok 2013
457
Projekt partnerski – „CISERWIS”
409
Ocena pracy Urzędu
407
Program regionalny „Firma +1”
405
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) Mój rozwój, moja szansa”
393
„Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” - projekt MOPS w Tarnowie
368
Porozumienia archiwalne
363
„Kierunek Kariera”
357
Uchwały z 2015 roku
330
„Krok do pracy”
314
I połrocze 2014
306
„3D - Dojrzali Doświadczeni Docenieni”
306
„Akademia Pracy”
292
„Kierunek praca”
280
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) – Młodzi na start”
278
„Nasze kadry - naszym atutem”
272
za rok 2015
269
Ocena strony internetowej
265
Rok 2011
259
Powiat tarnowski - opis, tabele
255
Rok 2012
251
"Zatrudnienie z doświadczeniem"
245
za rok 2014
244
„Twoja szansa”
237
Uchwały z 2014 roku
236
Rok 2007
230
Miasto Tarnów - opis, tabele
225
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego na terenie gminy Wojnicz
223
I półrocze 2013
219
Uchwały z 2016 roku
215
Rok 2010
209
I półrocze 2015
209
Miasto Tarnów
207
„Od kwalifikacji pracownika do lepszej jakości usług”
204
Powiat tarnowski - opis, tabele
194
Rok 2018
188
za rok 2013
186
I półrocze 2016
183
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
180
Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
179
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”
177
Powiat tarnowski
174
Miasto Tarnów - opis, tabele
174
Miasto Tarnów - opis, tabele
168
Miasto Tarnów - opis, tabele
167
Rok 2008
167
„WŁĄCZ SWÓJ POTENCJAŁ”
166
Miasto Tarnow - informacja sygnalna
164
Dodatkowe środki na organizację prac interwencyjnych
164
Miasto Tarnów - opis, tabele
162
Powiat tarnowski - opis, tabele
160
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
148
Miasto Tarnów - opis, tabele
147
"W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
146
Powiat tarnowski - opis, tabele
141
Powiat tarnowski - opis, tabele
140
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
140
Uchwały z 2013 roku
138
Program regionalny „Gotuj się do pracy”
133
„WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI”
132
Powiat tarnowski - opis, tabele
128
Miasto Tarnów - opis, tabele
128
Rok 2002
126
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
122
I półrocze 2017
121
Rok 2009
119
Rok 2006
117
Miasto Tarnów - opis, tabele
117
Powiat tarnowski - opis, tabele
116
Za rok 2016
111
Inspektor Ochrony Danych
111
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
108
Powiat tarnowski - opis, tabele
108
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”
108
Miasto Tarnów - opis, tabele
103
„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
102
System Video CV - praktyczne wskazówki do nagrania.
101
„Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie”
98
Powiat tarnowski - opis, tabele
96
Powiat Tarnowski
93
Indywidualne konsultacje
93
Miasto Tarnów - opis, tabele
92
Powiat tarnowski - opis, tabele
88
Indywidualne konsultacje
88
„ProRecognition” - projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową
87
za rok 2012
87
„Aktywne włączenie to zatrudnienie”
84
Powiat tarnowski - opis, tabele
84
Powiat tarnowski - opis, tabele
84
Powiat tarnowski - opis, tabele
82
„Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”
80
Rok 2004
80
za rok 2010
80
Uchwały z 2017 roku
79
I półrocze 2010
79
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
79
Rok 2005
79
za rok 2005
79
Film o zasadach oraz korzyściach wynikających z zastosowania Systemu Video CV w poszukiwaniu pracy.
78
Powiat tarnowski - opis, tabele
78
„Gotuj po hiszpańsku II”
77
„Perspektywa na przyszłość – bądź aktywny!”
76
Miasto Tarnów - opis, tabele
76
Powiat tarnowski - opis, tabele
75
II półrocze 2016
74
Miasto Tarnów - opis, tabele
73
I półrocze 2011
73
za rok 2009
72
Miasto Tarnów - opis, tabele
72
Akcja „Start - Biznes”
71
Powiat tarnowski - opis tabele
71
Miasto Tarnów - opis, tabele
71
za rok 2011
71
Powiat tarnowski - opis, tabele
71
Miasto Tarnów - opis, tabele
70
Miasto Tarnów - opis, tabele
70
Powiat tarnowski - opis, tabele
69
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
69
Miasto Tarnów - opis, tabele
68
„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
68
Miasto Tarnów - opis, tabele
67
„Zintegrowani do działania”
67
I półrocze 2007
67
I półrocze 2008
66
„Integracja kluczem do aktywizacji zawodowej”
66
I półrocze 2009
65
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) – Młodzi na start”
65
za rok 2007
64
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) Mój rozwój, moja szansa”
64
Powiat tarnowski - opis, tabele
64
Powiat tarnowski - opis, tabele
64
za rok 2008
63
Rok 2003
63
za rok 2006
60
Miasto Tarnów
59
I półrocze 2006
56
„NIEwykluczeni”
54
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
54
Miasto Tarnów - opis, tabele
54
I półrocze 2005
54
Miasto Tarnów - opis, tabele
53
„Nowa ścieżka aktywizacji społecznej”
53
I półrocze 2012
53
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
52
„Lepsza przyszłość w zasięgu ręki!”
51
„Małopolska Akademia Sukcesu”
49
II półrocze 2015
48
WYJDZ NA PLUS Fundacji PROAKTYWNI
48
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
47
„Aktywni małopolanie”
47
„PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!”
47
Za rok 2017
44
„Aktywni zawodowo – włączeni społecznie”
44
Uchwały z 2018 roku
43
„Aktywni na start!”
43
„Chcę-Mogę-Potrafię!”
43
„Gotowi do zmian II”
42
II półrocze 2017
42
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
41
„Pokonaj wykluczenie - znajdź zatrudnienie”
37
„Postaw na rozwój – zwiększ możliwość”
34
„Obudź w sobie aktywność”
34
„Walczymy z wykluczeniem”
34
„Chcieć to móc”
33
„NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!"
30
Powiat Tarnowski
30
„Razem wykluczmy wykluczenie!”
29
„Aktywne włączanie”
29
Ogłoszenia o zamówieniach
29
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
28
Miasto Tarnów
27
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
23
„Wbrew barierom 2”
18
„Niepełnosprawni na etacie"
17
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
16
Zielona Linia
14
„Postaw na siebie”
13
Fundusz Pożyczkowy ECDF
13
„Wyjdź na Plus”
8
„Staże u agentów. WYRÓŻNIJMY SIĘ”
6
Archiwum zamówien publicznych
5
Ogłoszenia o wynikach postępowań
3

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
1959
Registration
238

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Auskunft
1401
Deutsch
235
Anmeldung
229
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2015-03-24 09:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1462

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl