PUP Tarnów

Strona główna / Statystyka strony
  • Informacje ogólne

Statystyka strony

Statystyki strony naliczane są od 15 maja 2014 r.

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1521453
Kalendarium wydarzeń
6332
Polityka prywatności
3599
Mapa witryny
1896
Galeria zdjęć
1330
Redakcja strony
1074
Chmura tagów
764
Poleć znajomemu
489
Zastrzeżenia prawne
359

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
2389803
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
120615
Wykaz agencji zatrudnienia
9555
Oferty pracy w kraju - CBOP
17

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
103595
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
91887
Staże
46938
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
22935
Grupowe informacje zawodowe
15895
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
13052
Bon stażowy
10871
Porady grupowe
10659
Targi pracy
10475
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10266
Prace interwencyjne
9764
Giełdy pracy
9708
Bon zatrudnieniowy
9562
Bon szkoleniowy
6980
Bon na zasiedlenie
6308
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
6143
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
5994
Galeria zdjęć
5904
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5081
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
4605
Roboty publiczne
3367
Prace społecznie użyteczne
3237
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
2693
Video CV
1916
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
1218
Galeria wideo
388

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
50014
Rejestracja przez internet
20118
Kreator CV
18845
Zgłoś podjęcie pracy
13803
E-formularze
10041
Logowanie / Rejestracja
6317
Dodaj CV
5937
E-zgłoszenie oferty pracy
5723
Video CV
5296
Publikacje Urzędu
5214
Wyszukaj CV
5058
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
4326
Kalkulator wynagrodzeń
4149
E-zapytanie
2163
Galeria zdjęć
2025
Kalkulator świadczeń wypłacanych przez PUP
1581
Newsletter
1463
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
1098
Galeria wideo
795
Mailowe pośrednictwo pracy
736

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
151412
Finansowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
32270
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
31756
Rejestracja osób bezrobotnych
27626
Dokumenty do pobrania
22801
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
20663
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
13735
Rejestracja przez internet
13262
Bon na zasiedlenie
12273
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
11439
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
9646
Zasiłek dla bezrobotnych
9306
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
9044
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
8439
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
8035
Prawa i obowiązki osób bezrobotnych i poszukujących pracy
7597
Rejestracja osób poszukujących pracy
7507
Staże
7235
Dodatek aktywizacyjny
6022
Przyznanie statusu bezrobotnego
5897
Wysokość świadczeń pieniężnych
5877
Bon szkoleniowy
5448
Dotacje dla niepełnosprawnych
4800
Bon zatrudnieniowy
4707
Agencje zatrudnienia
4505
Zwrot kosztów przejazdu
4468
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
4407
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od dnia 1 czerwca 2014 r.
4256
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
4037
Bon stażowy
3935
Plan szkoleń
3919
Obowiązki bezrobotnych
3525
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
3382
Prawa bezrobotnych
3342
Staże
3331
Wyniki kwalifikacji na szkolenia
3075
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3069
Wypłata zasiłku
2963
Świadczenie aktywizacyjne
2915
Utrata statusu bezrobotnego
2904
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2880
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
2738
Rejestracja przez internet
2349
Poradnictwo zawodowe
2320
Praktyki absolwenckie
2193
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1971
Okres pobierania zasiłku
1886
Zwrot kosztów zakwaterowania
1687
Ubezpieczenie zdrowotne
1587
Obowiązki poszukujących pracy
1505
Prawa poszukujących pracy
1496
Pożyczka szkoleniowa
1325
Prace interwencyjne
1305
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
1304
Małopolski Standard Usług Edukacyjno - Szkoleniowych
1285
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
1230
Skrócenie okresu pobierania zasiłku
1226
Waloryzacje zasiłku
1213
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1198
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1133
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1122
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1034
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1010
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
978
Utrata statusu poszukującego pracy
955
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
918
Video CV
894
Zespół ds. zwolnień grupowych
858
Pośrednictwo pracy krajowe
822
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń
792
Roboty publiczne
785
Wykaz instytucji szkoleniowych
778
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
734
Ośrodek doradczy
602
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
489
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
484
Prace społecznie użyteczne
430
Zwolnienia grupowe
424
Planowanie działalności gospodarczej
363
Informacja dla instytucji szkoleniowych
300
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
130
ZUS - przepisy
113
Klauzula informacyjna
42
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
26
Wydarzenia
23

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
80220
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
36744
Dokumenty do pobrania
29298
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
16273
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
11977
Staże
9595
Zgłoszenie oferty pracy
8166
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
7628
Bon stażowy
7277
Prace interwencyjne
4726
Zezwolenia na pracę cudzoziemców - wykaz zawodów
4365
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3762
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
3265
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
3255
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
2825
Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych
2539
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych
2537
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2473
Bon zatrudnieniowy
2452
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2241
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2237
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2003
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1944
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1621
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1233
Wysokość świadczeń pieniężnych
1128
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej
1094
Świadczenie aktywizacyjne
1054
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1010
Prace społecznie użyteczne
970
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
901
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
879
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
876
Roboty publiczne
809
Zwolnienia grupowe
785
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
773
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
747
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
740
Pośrednictwo pracy krajowe
444
Doradztwo w doborze kandydatów do pracy
435
Informacja dla instytucji szkoleniowych
432
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
367
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
355
Poradnictwo zawodowe
345
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
321
Zatrudnienie wspierane
294
Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
181
Klauzula informacyjna
62
Video CV
5

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
136088
Filia w Tuchowie
31502
Filia w Żabnie
21451
Praca w urzędzie
13798
Kierownictwo Urzędu
10534
Statystyka lokalnego rynku pracy
10412
Programy i projekty
9519
Stopa bezrobocia
8295
Analizy i statystyki
7777
Przepisy prawne
6159
Programy i projekty aktualnie realizowane przez PUP w Tarnowie
5817
Co i gdzie?
5628
Statut i struktura organizacyjna Urzędu
4589
I Piętro
4436
Parter
4148
Programy i projekty realizowane na rzecz rynku pracy przez inne instytucje
4142
Obszar działania
3741
Porozumienia o współpracy
3058
Deklaracja współpracy
2848
Mapa dojazdu
2671
Plan Urzędu
2566
Projekt „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni”
2465
Monitoring zawodów
2418
SEPI
2337
Barometr zawodów
2083
Galeria zdjęć
1851
Programy i projekty zrealizowane przez PUP w Tarnowie
1670
Projekt „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”
1634
Tablica ogłoszeń
1542
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1530
Programy wewnętrzne PUP w Tarnowie
1524
Aktywni i Skuteczni - AS na Rynku Pracy
1477
„Przyjemne z pożytecznym - Staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”
1433
Struktura bezrobocia wg gmin
1419
E-zapytanie
1401
Przydatne linki
1346
„Czas na pracę”
1142
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1081
II Piętro
1065
Perspektywy na lepsze jutro
1057
Projekt partnerski - „Małopolskie Centrum Aktywizacji – kierunek zatrudnienie”
996
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) Mój rozwój, moja szansa”
946
Rok 2015
934
Informacje roczne
927
Zawarte porozumienia o współpracy
897
Ankiety
897
Rok 2014
824
Rok 2016
753
Solidny partner
727
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) – Młodzi na start”
711
„Badania i analiza tarnowskiego rynku pracy”
637
Powiatowa Rada Rynku Pracy
629
Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej
606
„RESTART III – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”
601
Szansa na rynku pracy
576
Informacja dla osób z dysfunkcją słuchu
554
Filie
538
Dodatkowe środki na realizację jednorazowych środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej
501
Dodatkowe środki na realizację refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
499
Projekty dla osób niepełnosprawnych
472
Rok 2013
452
Program regionalny „Konserwator”
430
Ocena pracy Urzędu
392
Projekt partnerski – „CISERWIS”
376
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) Mój rozwój, moja szansa”
374
Program regionalny „Firma +1”
365
„Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” - projekt MOPS w Tarnowie
351
Porozumienia archiwalne
343
Bilans Kariery
332
Uchwały z 2015 roku
328
„Krok do pracy”
310
„3D - Dojrzali Doświadczeni Docenieni”
303
I połrocze 2014
303
„Akademia Pracy”
289
„Kierunek praca”
275
„Nasze kadry - naszym atutem”
269
za rok 2015
268
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) – Młodzi na start”
262
Ocena strony internetowej
260
Rok 2011
258
Powiat tarnowski - opis, tabele
252
Rok 2012
248
"Zatrudnienie z doświadczeniem"
244
za rok 2014
241
Uchwały z 2014 roku
235
Miasto Tarnów - opis, tabele
224
I półrocze 2013
217
„Twoja szansa”
216
Uchwały z 2016 roku
213
Rok 2010
208
I półrocze 2015
207
Miasto Tarnów
206
„Od kwalifikacji pracownika do lepszej jakości usług”
203
Rok 2007
202
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego na terenie gminy Wojnicz
195
„Kierunek Kariera”
193
Powiat tarnowski - opis, tabele
188
za rok 2013
183
I półrocze 2016
182
Miasto Tarnów - opis, tabele
172
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
168
Rok 2008
166
Miasto Tarnów - opis, tabele
166
Miasto Tarnów - opis, tabele
166
Dodatkowe środki na organizację prac interwencyjnych
164
Powiat tarnowski
163
Miasto Tarnow - informacja sygnalna
163
Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
161
Miasto Tarnów - opis, tabele
160
Powiat tarnowski - opis, tabele
156
Miasto Tarnów - opis, tabele
147
„WŁĄCZ SWÓJ POTENCJAŁ”
144
Powiat tarnowski - opis, tabele
139
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
139
Powiat tarnowski - opis, tabele
138
Uchwały z 2013 roku
135
Rok 2018
130
"W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
129
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
127
Powiat tarnowski - opis, tabele
126
Miasto Tarnów - opis, tabele
126
Rok 2002
125
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
120
„WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI”
119
Rok 2009
117
I półrocze 2017
117
Powiat tarnowski - opis, tabele
115
Miasto Tarnów - opis, tabele
115
Rok 2006
114
Za rok 2016
109
Powiat tarnowski - opis, tabele
107
Miasto Tarnów - opis, tabele
103
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
102
System Video CV - praktyczne wskazówki do nagrania.
98
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”
97
Indywidualne konsultacje
92
Powiat tarnowski - opis, tabele
91
Miasto Tarnów - opis, tabele
90
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”
87
Indywidualne konsultacje
87
Powiat tarnowski - opis, tabele
87
Program regionalny „Gotuj się do pracy”
85
Powiat Tarnowski
85
za rok 2012
83
Powiat tarnowski - opis, tabele
83
Powiat tarnowski - opis, tabele
83
Powiat tarnowski - opis, tabele
80
Rok 2004
79
„Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie”
78
za rok 2010
78
Rok 2005
77
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
77
Powiat tarnowski - opis, tabele
77
„ProRecognition” - projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową
76
za rok 2005
76
Film o zasadach oraz korzyściach wynikających z zastosowania Systemu Video CV w poszukiwaniu pracy.
75
I półrocze 2010
75
Uchwały z 2017 roku
74
Miasto Tarnów - opis, tabele
74
Powiat tarnowski - opis, tabele
73
II półrocze 2016
72
I półrocze 2011
71
Miasto Tarnów - opis, tabele
71
Miasto Tarnów - opis, tabele
71
Miasto Tarnów - opis, tabele
70
za rok 2009
69
Miasto Tarnów - opis, tabele
69
Miasto Tarnów - opis, tabele
69
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
68
Miasto Tarnów - opis, tabele
68
Powiat tarnowski - opis, tabele
68
Powiat tarnowski - opis tabele
68
za rok 2011
67
Powiat tarnowski - opis, tabele
67
I półrocze 2008
65
I półrocze 2007
65
Akcja „Start - Biznes”
64
Miasto Tarnów - opis, tabele
64
Powiat tarnowski - opis, tabele
63
„Aktywność drogą do zatrudnienia”
63
„Gotuj po hiszpańsku II”
62
Powiat tarnowski - opis, tabele
62
za rok 2007
61
„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
61
I półrocze 2009
61
Rok 2003
60
za rok 2006
59
za rok 2008
59
„Perspektywa na przyszłość – bądź aktywny!”
55
Miasto Tarnów
55
I półrocze 2006
54
I półrocze 2012
52
Miasto Tarnów - opis, tabele
52
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) Mój rozwój, moja szansa”
52
I półrocze 2005
52
„Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”
52
Miasto Tarnów - opis, tabele
52
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
51
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
50
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) – Młodzi na start”
48
„Integracja kluczem do aktywizacji zawodowej”
47
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
45
II półrocze 2015
43
„Nowa ścieżka aktywizacji społecznej”
42
WYJDZ NA PLUS Fundacji PROAKTYWNI
40
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
40
II półrocze 2017
39
Inspektor Ochrony Danych
38
„Zintegrowani do działania”
33
Uchwały z 2018 roku
33
„Aktywni małopolanie”
33
„NIEwykluczeni”
32
„Lepsza przyszłość w zasięgu ręki!”
30
Ogłoszenia o zamówieniach
29
Za rok 2017
28
„Aktywni zawodowo – włączeni społecznie”
26
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
24
„Małopolska Akademia Sukcesu”
24
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
23
Powiat Tarnowski
21
„Gotowi do zmian II”
21
„Walczymy z wykluczeniem”
21
„Aktywne włączanie”
20
„Chcę-Mogę-Potrafię!”
20
„NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!"
19
„Obudź w sobie aktywność”
19
„Pokonaj wykluczenie - znajdź zatrudnienie”
19
„Włącz się do działania!”
16
„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
16
Miasto Tarnów
15
Konkursu dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”
14
Zielona Linia
14
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
13
„Aktywni na start!”
13
„PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!”
12
„Razem wykluczmy wykluczenie!”
11
„Niepełnosprawni na etacie"
7
„Aktywne włączenie to zatrudnienie”
6
„Chcieć to móc”
5
Archiwum zamówien publicznych
5
Ogłoszenia o wynikach postępowań
3

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
1919
Registration
232

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Auskunft
1376
Deutsch
235
Anmeldung
224
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2015-03-24 09:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1425

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl