PUP Tarnów

Strona główna / Statystyka strony
  • Informacje ogólne

Statystyka strony

Statystyki strony naliczane są od 15 maja 2014 r.

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1625041
Kalendarium wydarzeń
6800
Polityka prywatności
3842
Mapa witryny
2041
Galeria zdjęć
1480
Redakcja strony
1164
Chmura tagów
829
Poleć znajomemu
515
Zastrzeżenia prawne
392

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
2548055
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
131278
Wykaz agencji zatrudnienia
9939
Oferty pracy w kraju - CBOP
17

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
109560
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
99057
Staże
48871
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
24352
Grupowe informacje zawodowe
19640
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
13759
Porady grupowe
12564
Bon stażowy
11279
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
11132
Targi pracy
10870
Prace interwencyjne
10297
Giełdy pracy
10213
Bon zatrudnieniowy
9913
Bon szkoleniowy
7356
Bon na zasiedlenie
6837
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
6676
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
6336
Galeria zdjęć
6101
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5262
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
4808
Roboty publiczne
3508
Prace społecznie użyteczne
3391
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
2866
Video CV
2015
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
1556
Galeria wideo
416

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
53186
Rejestracja przez internet
21300
Kreator CV
20084
Zgłoś podjęcie pracy
14926
E-formularze
10691
Logowanie / Rejestracja
6717
Dodaj CV
6345
E-zgłoszenie oferty pracy
6293
Video CV
5662
Publikacje Urzędu
5553
Wyszukaj CV
5391
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
4896
Kalkulator wynagrodzeń
4483
E-zapytanie
2315
Galeria zdjęć
2207
Kalkulator świadczeń wypłacanych przez PUP
1727
Newsletter
1563
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
1216
Galeria wideo
842
Mailowe pośrednictwo pracy
766

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
159746
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
34619
Finansowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
34113
Rejestracja osób bezrobotnych
29198
Dokumenty do pobrania
24354
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
21840
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
14665
Rejestracja przez internet
14066
Bon na zasiedlenie
13365
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
12091
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
9928
Zasiłek dla bezrobotnych
9831
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
9571
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
8955
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
8415
Prawa i obowiązki osób bezrobotnych i poszukujących pracy
8048
Rejestracja osób poszukujących pracy
7965
Staże
7763
Dodatek aktywizacyjny
6434
Wysokość świadczeń pieniężnych
6262
Przyznanie statusu bezrobotnego
6255
Bon szkoleniowy
5635
Dotacje dla niepełnosprawnych
5009
Bon zatrudnieniowy
4816
Zwrot kosztów przejazdu
4725
Agencje zatrudnienia
4695
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
4609
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od dnia 1 czerwca 2018 r.
4594
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
4294
Plan szkoleń
4148
Bon stażowy
4031
Obowiązki bezrobotnych
3721
Staże
3522
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
3518
Prawa bezrobotnych
3512
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3251
Wyniki kwalifikacji na szkolenia
3242
Wypłata zasiłku
3144
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
3070
Utrata statusu bezrobotnego
3059
Świadczenie aktywizacyjne
3031
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
2865
Rejestracja przez internet
2525
Poradnictwo zawodowe
2430
Praktyki absolwenckie
2295
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2116
Okres pobierania zasiłku
2017
Zwrot kosztów zakwaterowania
1800
Ubezpieczenie zdrowotne
1673
Obowiązki poszukujących pracy
1577
Prawa poszukujących pracy
1558
Pożyczka szkoleniowa
1405
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
1382
Skrócenie okresu pobierania zasiłku
1376
Prace interwencyjne
1366
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
1332
Małopolski Standard Usług Edukacyjno - Szkoleniowych
1325
Waloryzacje zasiłku
1325
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1286
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1193
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1183
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1143
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1088
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1069
Utrata statusu poszukującego pracy
1029
Video CV
997
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
980
Zespół ds. zwolnień grupowych
902
Pośrednictwo pracy krajowe
873
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń
836
Wykaz instytucji szkoleniowych
826
Roboty publiczne
821
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
813
Ośrodek doradczy
681
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
533
Planowanie działalności gospodarczej
527
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
517
Prace społecznie użyteczne
486
Zwolnienia grupowe
456
Informacja dla instytucji szkoleniowych
333
ZUS - przepisy
287
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
197
Klauzula informacyjna
158
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
26

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
86658
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
39555
Dokumenty do pobrania
31795
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
17674
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
12933
Staże
10242
Zgłoszenie oferty pracy
8934
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
7991
Bon stażowy
7430
Prace interwencyjne
5094
Zezwolenia na pracę cudzoziemców - wykaz zawodów
4907
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
4446
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
3488
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
3415
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
3038
Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych
2835
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych
2746
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2689
Bon zatrudnieniowy
2553
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2389
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2382
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2298
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
2066
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1696
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
1476
Wysokość świadczeń pieniężnych
1227
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej
1160
Świadczenie aktywizacyjne
1107
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1065
Prace społecznie użyteczne
1024
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
974
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
938
Roboty publiczne
866
Zwolnienia grupowe
841
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
826
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
817
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
784
Doradztwo w doborze kandydatów do pracy
494
Pośrednictwo pracy krajowe
472
Informacja dla instytucji szkoleniowych
462
Zatrudnienie wspierane
430
Poradnictwo zawodowe
407
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
398
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
381
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
340
Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
298
Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
255
Klauzula informacyjna
223
Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego
178
Video CV
5

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
144628
Filia w Tuchowie
33780
Filia w Żabnie
22878
Praca w urzędzie
14846
Statystyka lokalnego rynku pracy
11214
Kierownictwo Urzędu
11109
Programy i projekty
10302
Stopa bezrobocia
8838
Analizy i statystyki
8580
Przepisy prawne
6770
Programy i projekty aktualnie realizowane przez PUP w Tarnowie
6175
Co i gdzie?
5923
Statut i struktura organizacyjna Urzędu
4857
I Piętro
4630
Programy i projekty realizowane na rzecz rynku pracy przez inne instytucje
4509
Parter
4320
Obszar działania
3966
Porozumienia o współpracy
3236
Deklaracja współpracy
3074
Mapa dojazdu
2861
Plan Urzędu
2735
Monitoring zawodów
2602
Projekt „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni”
2599
SEPI
2498
Barometr zawodów
2463
Galeria zdjęć
2109
Tablica ogłoszeń
1805
Programy i projekty zrealizowane przez PUP w Tarnowie
1771
Projekt „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”
1684
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1625
Programy wewnętrzne PUP w Tarnowie
1619
Aktywni i Skuteczni - AS na Rynku Pracy
1571
Struktura bezrobocia wg gmin
1563
E-zapytanie
1483
„Przyjemne z pożytecznym - Staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”
1477
Przydatne linki
1426
„Czas na pracę”
1197
II Piętro
1160
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1149
Perspektywy na lepsze jutro
1121
Projekt partnerski - „Małopolskie Centrum Aktywizacji – kierunek zatrudnienie”
1092
Informacje roczne
1042
Zawarte porozumienia o współpracy
970
Rok 2015
964
Ankiety
957
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) – Młodzi na start”
927
Powiatowa Rada Rynku Pracy
854
Rok 2014
850
Solidny partner
797
Rok 2016
790
„Kierunek Kariera”
789
Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej
726
„Badania i analiza tarnowskiego rynku pracy”
679
Szansa na rynku pracy
630
Informacja dla osób z dysfunkcją słuchu
610
Filie
591
Program regionalny „Konserwator”
536
Dodatkowe środki na realizację jednorazowych środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej
503
Dodatkowe środki na realizację refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
499
Rok 2013
482
Program regionalny „Firma +1”
480
Projekt partnerski – „CISERWIS”
469
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) Mój rozwój, moja szansa”
438
Ocena pracy Urzędu
420
Porozumienia archiwalne
387
„Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” - projekt MOPS w Tarnowie
382
Uchwały z 2015 roku
336
„Krok do pracy”
328
„3D - Dojrzali Doświadczeni Docenieni”
320
Rok 2018
311
I połrocze 2014
311
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) – Młodzi na start”
302
„Kierunek praca”
300
„Akademia Pracy”
298
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”
288
„Nasze kadry - naszym atutem”
285
za rok 2015
283
Ocena strony internetowej
277
Rok 2011
276
„Twoja szansa”
267
Rok 2007
267
Powiat tarnowski - opis, tabele
261
Rok 2012
257
za rok 2014
253
"Zatrudnienie z doświadczeniem"
252
Uchwały z 2014 roku
241
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego na terenie gminy Wojnicz
239
I półrocze 2013
231
Miasto Tarnów - opis, tabele
230
Uchwały z 2016 roku
226
„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
218
I półrocze 2015
217
Miasto Tarnów
217
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
217
Rok 2010
214
„Od kwalifikacji pracownika do lepszej jakości usług”
213
Powiat tarnowski - opis, tabele
210
Inspektor Ochrony Danych
201
Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
198
„WŁĄCZ SWÓJ POTENCJAŁ”
198
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
196
Program regionalny „Gotuj się do pracy”
193
za rok 2013
190
Powiat tarnowski
188
Miasto Tarnów - opis, tabele
187
I półrocze 2016
187
Rok 2008
174
Miasto Tarnów - opis, tabele
173
Miasto Tarnów - opis, tabele
171
Miasto Tarnów - opis, tabele
170
Miasto Tarnow - informacja sygnalna
170
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”
166
"W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
166
Dodatkowe środki na organizację prac interwencyjnych
164
Powiat tarnowski - opis, tabele
164
„WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI”
162
„Aktywne włączenie to zatrudnienie”
156
Miasto Tarnów - opis, tabele
152
Powiat tarnowski - opis, tabele
151
Powiat tarnowski - opis, tabele
148
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
146
Uchwały z 2013 roku
142
Powiat tarnowski - opis, tabele
142
I półrocze 2017
141
Rok 2002
136
Miasto Tarnów - opis, tabele
136
„Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie”
131
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
129
Miasto Tarnów - opis, tabele
128
Rok 2006
125
Powiat tarnowski - opis, tabele
125
Rok 2009
124
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
123
Powiat tarnowski - opis, tabele
120
System Video CV - praktyczne wskazówki do nagrania.
118
„Perspektywa na przyszłość – bądź aktywny!”
116
„Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”
116
Za rok 2016
115
Powiat Tarnowski
111
Powiat tarnowski - opis, tabele
110
Indywidualne konsultacje
109
Miasto Tarnów - opis, tabele
108
„Integracja kluczem do aktywizacji zawodowej”
106
Miasto Tarnów - opis, tabele
104
„ProRecognition” - projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową
101
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) Mój rozwój, moja szansa”
101
„Gotuj po hiszpańsku II”
98
Indywidualne konsultacje
98
Powiat tarnowski - opis, tabele
97
Powiat tarnowski - opis, tabele
97
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) – Młodzi na start”
97
Uchwały z 2017 roku
93
za rok 2012
91
za rok 2005
90
Powiat tarnowski - opis, tabele
89
„Zintegrowani do działania”
88
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
88
za rok 2010
87
Akcja „Start - Biznes”
87
Powiat tarnowski - opis, tabele
86
Powiat tarnowski - opis, tabele
86
Film o zasadach oraz korzyściach wynikających z zastosowania Systemu Video CV w poszukiwaniu pracy.
86
Powiat tarnowski - opis, tabele
86
I półrocze 2010
85
„Gotowi do zmian II”
85
Rok 2005
84
Powiat tarnowski - opis, tabele
84
I półrocze 2011
84
Uchwały z 2018 roku
84
Rok 2004
84
„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
83
Miasto Tarnów - opis, tabele
83
Miasto Tarnów - opis, tabele
83
Powiat tarnowski - opis, tabele
82
Miasto Tarnów - opis, tabele
82
„Lepsza przyszłość w zasięgu ręki!”
82
Miasto Tarnów - opis, tabele
82
Powiat tarnowski - opis tabele
81
„Aktywni zawodowo – włączeni społecznie”
81
II półrocze 2016
81
za rok 2009
80
Miasto Tarnów - opis, tabele
79
Powiat tarnowski - opis, tabele
78
Miasto Tarnów - opis, tabele
78
„NIEwykluczeni”
78
„Małopolska Akademia Sukcesu”
77
„Nowa ścieżka aktywizacji społecznej”
77
Miasto Tarnów - opis, tabele
77
za rok 2011
77
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
76
„Wbrew barierom 2”
75
„Aktywni na start!”
74
„Chcę-Mogę-Potrafię!”
74
za rok 2007
73
I półrocze 2008
73
Miasto Tarnów - opis, tabele
72
Za rok 2017
72
„PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!”
72
Powiat tarnowski - opis, tabele
72
I półrocze 2007
71
„Postaw na rozwój – zwiększ możliwość”
71
Miasto Tarnów
70
za rok 2008
70
I półrocze 2009
70
za rok 2006
69
„Aktywni małopolanie”
68
„Pokonaj wykluczenie - znajdź zatrudnienie”
68
„Postaw na siebie”
67
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
66
Rok 2003
66
„Niepełnosprawni na etacie"
65
I półrocze 2006
64
„Obudź w sobie aktywność”
64
„Razem wykluczmy wykluczenie!”
63
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
63
„Walczymy z wykluczeniem”
61
I półrocze 2018
59
„Małopolska Niania 2.0”
59
Miasto Tarnów - opis, tabele
59
„Aktywne włączanie”
58
„Wyjdź na Plus”
57
WYJDZ NA PLUS Fundacji PROAKTYWNI
56
Miasto Tarnów - opis, tabele
56
I półrocze 2005
56
„Chcieć to móc”
55
I półrocze 2012
55
„NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!"
55
Miasto Tarnów
54
II półrocze 2015
54
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
54
„RAZEM możemy więcej!”
53
„Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”
51
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
51
„Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim”
49
II półrocze 2017
48
Powiat Tarnowski
46
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
46
Fundusz Pożyczkowy ECDF
46
„Staże u agentów. WYRÓŻNIJMY SIĘ”
40
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
37
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
34
„Droga do zatrudnienia II”
33
„MotoNa5”
30
Ogłoszenia o zamówieniach
29
„Dobry Czas na Adaptację do Zmian”
28
„KIS-na terenie subregionu tarnowskiego”
26
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
25
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
23
AKTYWIZACJA - Twoją szansą!
22
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) Mój rozwój, moja szansa”
16
Zielona Linia
14
„Zmiana na PLUS II”
14
„DROGA DO ZATRUDNIENIA — program na rzecz aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy z województwa małopolskiego”
11
Archiwum zamówien publicznych
5
Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2018
5
„Ponowny start w aktywność zawodową”
3
Ogłoszenia o wynikach postępowań
3

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
2063
Registration
252

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Auskunft
1474
Anmeldung
240
Deutsch
235
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2015-03-24 09:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1533

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl