PUP Tarnów

Strona główna / Statystyka strony
  • Informacje ogólne

Statystyka strony

Statystyki strony naliczane są od 15 maja 2014 r.

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1469678
Kalendarium wydarzeń
6050
Polityka prywatności
3483
Mapa witryny
1829
Galeria zdjęć
1309
Redakcja strony
1044
Chmura tagów
736
Poleć znajomemu
483
Zastrzeżenia prawne
354

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
2309417
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
116580
Wykaz agencji zatrudnienia
9389
Oferty pracy w kraju - CBOP
17

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
100352
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
88231
Staże
45955
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
22312
Grupowe informacje zawodowe
15285
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
12688
Bon stażowy
10682
Porady grupowe
10257
Targi pracy
10167
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
9801
Prace interwencyjne
9472
Bon zatrudnieniowy
9435
Giełdy pracy
9410
Bon szkoleniowy
6819
Bon na zasiedlenie
6113
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
5925
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
5835
Galeria zdjęć
5820
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5002
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
4527
Roboty publiczne
3294
Prace społecznie użyteczne
3159
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
2611
Video CV
1855
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
1063
Galeria wideo
378

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
48498
Rejestracja przez internet
19649
Kreator CV
18351
Zgłoś podjęcie pracy
13325
E-formularze
9739
Logowanie / Rejestracja
6138
Dodaj CV
5788
E-zgłoszenie oferty pracy
5489
Video CV
5138
Publikacje Urzędu
5051
Wyszukaj CV
4914
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
4163
Kalkulator wynagrodzeń
3989
E-zapytanie
2114
Galeria zdjęć
1980
Kalkulator świadczeń wypłacanych przez PUP
1539
Newsletter
1417
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
1056
Galeria wideo
766
Mailowe pośrednictwo pracy
720

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
147014
Finansowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
31218
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
30599
Rejestracja osób bezrobotnych
26941
Dokumenty do pobrania
22045
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
19821
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
13388
Rejestracja przez internet
12959
Bon na zasiedlenie
12075
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
11055
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
9471
Zasiłek dla bezrobotnych
9056
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
8850
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
7999
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
7849
Prawa i obowiązki osób bezrobotnych i poszukujących pracy
7311
Rejestracja osób poszukujących pracy
7279
Staże
7041
Dodatek aktywizacyjny
5881
Przyznanie statusu bezrobotnego
5722
Wysokość świadczeń pieniężnych
5609
Bon szkoleniowy
5372
Dotacje dla niepełnosprawnych
4662
Bon zatrudnieniowy
4651
Agencje zatrudnienia
4414
Zwrot kosztów przejazdu
4348
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
4333
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od dnia 1 czerwca 2014 r.
4156
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
3953
Bon stażowy
3890
Plan szkoleń
3710
Obowiązki bezrobotnych
3444
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
3324
Prawa bezrobotnych
3262
Staże
3261
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2992
Wypłata zasiłku
2867
Wyniki kwalifikacji na szkolenia
2847
Świadczenie aktywizacyjne
2846
Utrata statusu bezrobotnego
2816
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2811
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
2672
Rejestracja przez internet
2281
Poradnictwo zawodowe
2244
Praktyki absolwenckie
2126
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1927
Okres pobierania zasiłku
1820
Zwrot kosztów zakwaterowania
1651
Ubezpieczenie zdrowotne
1542
Prawa poszukujących pracy
1475
Obowiązki poszukujących pracy
1462
Pożyczka szkoleniowa
1296
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
1271
Małopolski Standard Usług Edukacyjno - Szkoleniowych
1268
Prace interwencyjne
1266
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
1188
Skrócenie okresu pobierania zasiłku
1170
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1163
Waloryzacje zasiłku
1151
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1096
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1079
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
980
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
979
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
955
Utrata statusu poszukującego pracy
930
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
896
Video CV
870
Zespół ds. zwolnień grupowych
839
Pośrednictwo pracy krajowe
784
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń
765
Roboty publiczne
764
Wykaz instytucji szkoleniowych
759
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
696
Ośrodek doradczy
569
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
474
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
465
Zwolnienia grupowe
416
Prace społecznie użyteczne
413
Informacja dla instytucji szkoleniowych
294
Planowanie działalności gospodarczej
269
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
95
ZUS - przepisy
72
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
26
Wydarzenia
10

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
76552
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
35074
Dokumenty do pobrania
27957
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
15453
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
11449
Staże
9148
Zgłoszenie oferty pracy
7828
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
7421
Bon stażowy
7198
Prace interwencyjne
4441
Zezwolenia na pracę cudzoziemców - wykaz zawodów
3939
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3438
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
3177
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
3158
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
2741
Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych
2428
Bon zatrudnieniowy
2397
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych
2374
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2348
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2189
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2155
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1901
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1843
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1594
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1142
Wysokość świadczeń pieniężnych
1092
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej
1070
Świadczenie aktywizacyjne
1033
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
994
Prace społecznie użyteczne
929
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
886
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
850
Zwolnienia grupowe
777
Roboty publiczne
775
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
755
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
723
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
722
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
530
Pośrednictwo pracy krajowe
429
Doradztwo w doborze kandydatów do pracy
413
Informacja dla instytucji szkoleniowych
410
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
362
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
349
Poradnictwo zawodowe
321
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
312
Zatrudnienie wspierane
220
Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
114
Video CV
5

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
131523
Filia w Tuchowie
30479
Filia w Żabnie
20678
Praca w urzędzie
13294
Kierownictwo Urzędu
10247
Statystyka lokalnego rynku pracy
10016
Programy i projekty
9148
Stopa bezrobocia
7985
Analizy i statystyki
7337
Przepisy prawne
5883
Programy i projekty aktualnie realizowane przez PUP w Tarnowie
5612
Co i gdzie?
5491
Statut i struktura organizacyjna Urzędu
4440
I Piętro
4355
Parter
4069
Programy i projekty realizowane na rzecz rynku pracy przez inne instytucje
3972
Obszar działania
3639
Porozumienia o współpracy
2999
Deklaracja współpracy
2741
Mapa dojazdu
2578
Plan Urzędu
2460
Projekt „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni”
2417
Monitoring zawodów
2328
SEPI
2264
Barometr zawodów
1972
Programy i projekty zrealizowane przez PUP w Tarnowie
1620
Projekt „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”
1611
Galeria zdjęć
1522
Programy wewnętrzne PUP w Tarnowie
1481
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1460
Aktywni i Skuteczni - AS na Rynku Pracy
1443
„Przyjemne z pożytecznym - Staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”
1425
Tablica ogłoszeń
1399
E-zapytanie
1362
Struktura bezrobocia wg gmin
1309
Przydatne linki
1301
„Czas na pracę”
1122
II Piętro
1035
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1028
Perspektywy na lepsze jutro
1025
Projekt partnerski - „Małopolskie Centrum Aktywizacji – kierunek zatrudnienie”
942
Rok 2015
921
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) Mój rozwój, moja szansa”
903
Ankiety
877
Zawarte porozumienia o współpracy
867
Rok 2014
818
Informacje roczne
811
Rok 2016
731
Solidny partner
706
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) – Młodzi na start”
621
„Badania i analiza tarnowskiego rynku pracy”
613
„RESTART III – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”
577
Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej
569
Powiatowa Rada Rynku Pracy
564
Szansa na rynku pracy
558
Informacja dla osób z dysfunkcją słuchu
540
Filie
517
Dodatkowe środki na realizację jednorazowych środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej
501
Dodatkowe środki na realizację refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
499
Rok 2013
445
Projekty dla osób niepełnosprawnych
436
„Siła kompetencji” - projekt Instytutu Turystyki w Krakowie
420
Ocena pracy Urzędu
385
„APAP - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych”- projekt Grupy Doradczej Projekt Sp. z o. o.
369
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) Mój rozwój, moja szansa”
355
Zaproszenie osób do 29 roku życia do udziału w projektach: "Ty kreujesz swoją karierę" i "Nowy start bez barier"
343
Program regionalny „Konserwator”
335
„Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” - projekt MOPS w Tarnowie
335
Porozumienia archiwalne
334
Uchwały z 2015 roku
325
Projekt partnerski – „CISERWIS”
321
„Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy”
318
Bilans Kariery
313
„Krok do pracy”
304
I połrocze 2014
300
„3D - Dojrzali Doświadczeni Docenieni”
300
Program regionalny „Firma +1”
300
„Akademia Pracy”
287
„Kierunek praca”
273
„Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces” - projekt skierowany do osób w wieku 15 - 29 lat
271
„Nasze kadry - naszym atutem”
266
za rok 2015
262
Rok 2011
255
Ocena strony internetowej
252
Powiat tarnowski - opis, tabele
252
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) – Młodzi na start”
245
Rok 2012
244
"Zatrudnienie z doświadczeniem"
242
za rok 2014
240
Uchwały z 2014 roku
234
Miasto Tarnów - opis, tabele
224
„Włącz się w obieg”
222
I półrocze 2013
215
Uchwały z 2016 roku
210
I półrocze 2015
207
Rok 2010
204
Miasto Tarnów
201
„Twoja szansa”
201
„Od kwalifikacji pracownika do lepszej jakości usług”
199
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego na terenie gminy Wojnicz
190
Powiat tarnowski - opis, tabele
183
za rok 2013
181
Rok 2007
181
I półrocze 2016
180
Miasto Tarnów - opis, tabele
172
Miasto Tarnów - opis, tabele
165
Miasto Tarnów - opis, tabele
165
Dodatkowe środki na organizację prac interwencyjnych
164
Miasto Tarnow - informacja sygnalna
162
Rok 2008
161
Miasto Tarnów - opis, tabele
158
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
153
Powiat tarnowski
153
Powiat tarnowski - opis, tabele
153
Miasto Tarnów - opis, tabele
146
„WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI”
141
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
137
Powiat tarnowski - opis, tabele
137
Powiat tarnowski - opis, tabele
136
Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
135
„WŁĄCZ SWÓJ POTENCJAŁ”
134
Uchwały z 2013 roku
133
Miasto Tarnów - opis, tabele
126
Powiat tarnowski - opis, tabele
121
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
119
„Szansa na lepsze jutro”
116
Rok 2009
115
Powiat tarnowski - opis, tabele
115
Rok 2002
114
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
114
Miasto Tarnów - opis, tabele
113
„WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI”
113
Rok 2006
112
"W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
111
I półrocze 2017
110
Powiat tarnowski - opis, tabele
107
Miasto Tarnów - opis, tabele
101
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
99
System Video CV - praktyczne wskazówki do nagrania.
96
Za rok 2016
95
Indywidualne konsultacje
91
Miasto Tarnów - opis, tabele
88
Powiat tarnowski - opis, tabele
86
Powiat tarnowski - opis, tabele
86
Indywidualne konsultacje
85
Powiat tarnowski - opis, tabele
83
za rok 2012
81
Powiat tarnowski - opis, tabele
81
Powiat tarnowski - opis, tabele
79
za rok 2010
78
Powiat tarnowski - opis, tabele
77
I półrocze 2010
75
za rok 2005
74
„ProRecognition” - projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową
74
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
74
Miasto Tarnów - opis, tabele
74
Rok 2004
73
Rok 2005
73
Powiat tarnowski - opis, tabele
72
Film o zasadach oraz korzyściach wynikających z zastosowania Systemu Video CV w poszukiwaniu pracy.
72
Powiat Tarnowski
71
II półrocze 2016
71
Miasto Tarnów - opis, tabele
70
Miasto Tarnów - opis, tabele
70
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”
70
Uchwały z 2017 roku
69
I półrocze 2011
69
Miasto Tarnów - opis, tabele
69
Miasto Tarnów - opis, tabele
68
„Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie”
67
za rok 2009
67
Powiat tarnowski - opis, tabele
67
Powiat tarnowski - opis tabele
67
Miasto Tarnów - opis, tabele
67
Miasto Tarnów - opis, tabele
67
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
66
Powiat tarnowski - opis, tabele
65
I półrocze 2008
64
za rok 2011
63
Miasto Tarnów - opis, tabele
63
Powiat tarnowski - opis, tabele
62
Powiat tarnowski - opis, tabele
61
za rok 2007
60
I półrocze 2007
60
Rok 2003
59
za rok 2006
58
za rok 2008
58
I półrocze 2009
56
„Praktyki w Niemczech”
55
I półrocze 2006
54
„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
54
Akcja „Start - Biznes”
53
„Gotuj po hiszpańsku II”
52
Miasto Tarnów - opis, tabele
52
Miasto Tarnów - opis, tabele
52
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
51
I półrocze 2012
51
Miasto Tarnów
50
I półrocze 2005
50
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
46
Rok 2018
45
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
44
II półrocze 2015
42
„Kierunek Kariera”
40
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
38
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) Mój rozwój, moja szansa”
33
„Aktywność drogą do zatrudnienia”
33
WYJDZ NA PLUS Fundacji PROAKTYWNI
32
„Perspektywa na przyszłość – bądź aktywny!”
31
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) – Młodzi na start”
31
Ogłoszenia o zamówieniach
29
„Nowa ścieżka aktywizacji społecznej”
29
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”
26
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
22
Uchwały z 2018 roku
22
II półrocze 2017
21
„Aktywni małopolanie”
21
„NIEwykluczeni”
21
„Integracja kluczem do aktywizacji zawodowej”
20
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
15
Zielona Linia
14
„Aktywne włączanie”
12
Program regionalny „Gotuj się do pracy”
12
„Zintegrowani do działania”
12
Konkursu dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”
10
„Obudź w sobie aktywność”
9
„Chcę-Mogę-Potrafię!”
8
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
7
„Włącz się do działania!”
7
Archiwum zamówien publicznych
5
„NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!"
5
„Walczymy z wykluczeniem”
3
Ogłoszenia o wynikach postępowań
3

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
1827
Registration
219

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Auskunft
1327
Deutsch
235
Anmeldung
219
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2015-03-24 09:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1396

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl