PUP Tarnów

Strona główna / Statystyka strony
  • Informacje ogólne

Statystyka strony

Statystyki strony naliczane są od 15 maja 2014 r.

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1594354
Kalendarium wydarzeń
6639
Polityka prywatności
3759
Mapa witryny
2001
Galeria zdjęć
1410
Redakcja strony
1143
Chmura tagów
808
Poleć znajomemu
507
Zastrzeżenia prawne
382

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
2501107
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
127463
Wykaz agencji zatrudnienia
9826
Oferty pracy w kraju - CBOP
17

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
107745
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
96684
Staże
48388
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
23891
Grupowe informacje zawodowe
18563
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
13511
Porady grupowe
11957
Bon stażowy
11147
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10902
Targi pracy
10766
Prace interwencyjne
10157
Giełdy pracy
10067
Bon zatrudnieniowy
9767
Bon szkoleniowy
7221
Bon na zasiedlenie
6613
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
6509
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
6233
Galeria zdjęć
6024
Przygotowanie zawodowe dorosłych
5208
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
4731
Roboty publiczne
3463
Prace społecznie użyteczne
3348
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
2809
Video CV
1977
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
1462
Galeria wideo
408

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
52243
Rejestracja przez internet
20973
Kreator CV
19718
Zgłoś podjęcie pracy
14613
E-formularze
10483
Logowanie / Rejestracja
6588
Dodaj CV
6230
E-zgłoszenie oferty pracy
6147
Video CV
5546
Publikacje Urzędu
5424
Wyszukaj CV
5294
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
4735
Kalkulator wynagrodzeń
4383
E-zapytanie
2256
Galeria zdjęć
2118
Kalkulator świadczeń wypłacanych przez PUP
1681
Newsletter
1528
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
1165
Galeria wideo
824
Mailowe pośrednictwo pracy
759

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
157325
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
33697
Finansowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
33594
Rejestracja osób bezrobotnych
28737
Dokumenty do pobrania
23902
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
21531
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
14360
Rejestracja przez internet
13808
Bon na zasiedlenie
12851
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
11914
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
9858
Zasiłek dla bezrobotnych
9690
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
9422
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
8859
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
8295
Prawa i obowiązki osób bezrobotnych i poszukujących pracy
7916
Rejestracja osób poszukujących pracy
7844
Staże
7631
Dodatek aktywizacyjny
6307
Przyznanie statusu bezrobotnego
6151
Wysokość świadczeń pieniężnych
6142
Bon szkoleniowy
5578
Dotacje dla niepełnosprawnych
4959
Bon zatrudnieniowy
4783
Zwrot kosztów przejazdu
4653
Agencje zatrudnienia
4621
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
4557
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od dnia 1 czerwca 2018 r.
4522
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
4232
Plan szkoleń
4103
Bon stażowy
4007
Obowiązki bezrobotnych
3665
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
3478
Staże
3469
Prawa bezrobotnych
3455
Wyniki kwalifikacji na szkolenia
3238
Przyznanie statusu poszukującego pracy
3193
Wypłata zasiłku
3098
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
3026
Utrata statusu bezrobotnego
3020
Świadczenie aktywizacyjne
2997
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
2820
Rejestracja przez internet
2482
Poradnictwo zawodowe
2393
Praktyki absolwenckie
2263
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
2075
Okres pobierania zasiłku
1977
Zwrot kosztów zakwaterowania
1772
Ubezpieczenie zdrowotne
1647
Obowiązki poszukujących pracy
1555
Prawa poszukujących pracy
1536
Pożyczka szkoleniowa
1375
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
1352
Prace interwencyjne
1348
Skrócenie okresu pobierania zasiłku
1336
Małopolski Standard Usług Edukacyjno - Szkoleniowych
1318
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
1313
Waloryzacje zasiłku
1305
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1258
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1174
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1169
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
1097
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
1063
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
1049
Utrata statusu poszukującego pracy
1002
Video CV
967
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
964
Zespół ds. zwolnień grupowych
890
Pośrednictwo pracy krajowe
853
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń
822
Wykaz instytucji szkoleniowych
815
Roboty publiczne
807
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
786
Ośrodek doradczy
657
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
515
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
505
Planowanie działalności gospodarczej
476
Prace społecznie użyteczne
474
Zwolnienia grupowe
442
Informacja dla instytucji szkoleniowych
321
ZUS - przepisy
237
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
178
Klauzula informacyjna
134
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
26

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
85012
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
38798
Dokumenty do pobrania
31237
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
17280
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
12694
Staże
10123
Zgłoszenie oferty pracy
8757
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
7903
Bon stażowy
7390
Prace interwencyjne
5021
Zezwolenia na pracę cudzoziemców - wykaz zawodów
4816
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
4288
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
3431
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
3376
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
2973
Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych
2759
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych
2699
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2628
Bon zatrudnieniowy
2521
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2351
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2348
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
2242
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
2034
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1683
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
1329
Wysokość świadczeń pieniężnych
1199
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej
1140
Świadczenie aktywizacyjne
1095
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
1050
Prace społecznie użyteczne
1009
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
952
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
926
Roboty publiczne
852
Zwolnienia grupowe
827
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
809
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
805
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
770
Doradztwo w doborze kandydatów do pracy
473
Pośrednictwo pracy krajowe
463
Informacja dla instytucji szkoleniowych
450
Zatrudnienie wspierane
393
Poradnictwo zawodowe
390
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
387
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
371
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
333
Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
272
Klauzula informacyjna
196
Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
185
Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego
131
Video CV
5

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
142075
Filia w Tuchowie
33354
Filia w Żabnie
22591
Praca w urzędzie
14544
Kierownictwo Urzędu
10929
Statystyka lokalnego rynku pracy
10914
Programy i projekty
10103
Stopa bezrobocia
8653
Analizy i statystyki
8266
Przepisy prawne
6597
Programy i projekty aktualnie realizowane przez PUP w Tarnowie
6070
Co i gdzie?
5819
Statut i struktura organizacyjna Urzędu
4771
I Piętro
4576
Programy i projekty realizowane na rzecz rynku pracy przez inne instytucje
4426
Parter
4271
Obszar działania
3893
Porozumienia o współpracy
3173
Deklaracja współpracy
3016
Mapa dojazdu
2802
Plan Urzędu
2672
Projekt „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni”
2560
Monitoring zawodów
2530
SEPI
2452
Barometr zawodów
2328
Galeria zdjęć
2011
Programy i projekty zrealizowane przez PUP w Tarnowie
1733
Tablica ogłoszeń
1722
Projekt „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”
1670
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1586
Programy wewnętrzne PUP w Tarnowie
1583
Aktywni i Skuteczni - AS na Rynku Pracy
1541
Struktura bezrobocia wg gmin
1501
„Przyjemne z pożytecznym - Staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”
1460
E-zapytanie
1459
Przydatne linki
1396
„Czas na pracę”
1181
II Piętro
1134
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
1110
Perspektywy na lepsze jutro
1104
Projekt partnerski - „Małopolskie Centrum Aktywizacji – kierunek zatrudnienie”
1062
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) Mój rozwój, moja szansa”
1040
Informacje roczne
987
Rok 2015
947
Zawarte porozumienia o współpracy
943
Ankiety
933
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) – Młodzi na start”
865
Rok 2014
838
Rok 2016
773
Powiatowa Rada Rynku Pracy
766
Solidny partner
759
Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej
697
„Badania i analiza tarnowskiego rynku pracy”
662
„Kierunek Kariera”
621
Szansa na rynku pracy
608
Filie
581
Informacja dla osób z dysfunkcją słuchu
579
Program regionalny „Konserwator”
510
Dodatkowe środki na realizację jednorazowych środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej
501
Dodatkowe środki na realizację refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
499
Rok 2013
472
Program regionalny „Firma +1”
449
Projekt partnerski – „CISERWIS”
434
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) Mój rozwój, moja szansa”
428
Ocena pracy Urzędu
415
„Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” - projekt MOPS w Tarnowie
380
Porozumienia archiwalne
377
Uchwały z 2015 roku
332
„Krok do pracy”
318
„3D - Dojrzali Doświadczeni Docenieni”
311
I połrocze 2014
306
„Akademia Pracy”
294
„Kierunek praca”
292
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) – Młodzi na start”
289
„Nasze kadry - naszym atutem”
278
za rok 2015
274
Ocena strony internetowej
270
Rok 2011
267
Powiat tarnowski - opis, tabele
255
Rok 2012
254
„Twoja szansa”
250
"Zatrudnienie z doświadczeniem"
249
Rok 2007
249
za rok 2014
249
Uchwały z 2014 roku
237
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) Mój rozwój, moja szansa”
236
Rok 2018
232
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego na terenie gminy Wojnicz
230
Miasto Tarnów - opis, tabele
226
I półrocze 2013
224
Uchwały z 2016 roku
219
I półrocze 2015
213
Miasto Tarnów
211
Rok 2010
210
„Od kwalifikacji pracownika do lepszej jakości usług”
205
Powiat tarnowski - opis, tabele
202
Posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy
196
Uchwały Powiatowej Rady Rynku Pracy
194
„TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
189
„WŁĄCZ SWÓJ POTENCJAŁ”
187
za rok 2013
186
I półrocze 2016
184
Miasto Tarnów - opis, tabele
179
Powiat tarnowski
179
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
170
Miasto Tarnów - opis, tabele
168
Miasto Tarnów - opis, tabele
168
Rok 2008
168
Miasto Tarnow - informacja sygnalna
166
Miasto Tarnów - opis, tabele
166
Program regionalny „Gotuj się do pracy”
166
Dodatkowe środki na organizację prac interwencyjnych
164
Inspektor Ochrony Danych
162
Powiat tarnowski - opis, tabele
161
"W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
157
„WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI”
152
Miasto Tarnów - opis, tabele
147
Powiat tarnowski - opis, tabele
144
„Aktywne włączenie to zatrudnienie”
142
Powiat tarnowski - opis, tabele
141
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
140
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”
139
Uchwały z 2013 roku
138
Powiat tarnowski - opis, tabele
135
I półrocze 2017
132
Rok 2002
129
Miasto Tarnów - opis, tabele
129
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
124
Rok 2006
121
Rok 2009
120
Miasto Tarnów - opis, tabele
120
„Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie”
118
Powiat tarnowski - opis, tabele
117
Powiat tarnowski - opis, tabele
113
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
113
Za rok 2016
111
Miasto Tarnów - opis, tabele
105
System Video CV - praktyczne wskazówki do nagrania.
105
Powiat tarnowski - opis, tabele
103
Powiat Tarnowski
103
„Perspektywa na przyszłość – bądź aktywny!”
103
Indywidualne konsultacje
102
„Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej”
102
Miasto Tarnów - opis, tabele
95
„ProRecognition” - projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową
95
Indywidualne konsultacje
92
„Integracja kluczem do aktywizacji zawodowej”
90
Powiat tarnowski - opis, tabele
89
„Gotuj po hiszpańsku II”
89
Powiat tarnowski - opis, tabele
87
za rok 2012
87
Powiat tarnowski - opis, tabele
85
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) Mój rozwój, moja szansa”
83
Uchwały z 2017 roku
83
za rok 2010
83
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
82
Powiat tarnowski - opis, tabele
82
za rok 2005
82
I półrocze 2010
80
Rok 2005
80
Akcja „Start - Biznes”
80
Powiat tarnowski - opis, tabele
80
Rok 2004
80
Film o zasadach oraz korzyściach wynikających z zastosowania Systemu Video CV w poszukiwaniu pracy.
80
„Zintegrowani do działania”
80
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) – Młodzi na start”
79
Powiat tarnowski - opis, tabele
78
„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
78
Powiat tarnowski - opis, tabele
77
Miasto Tarnów - opis, tabele
77
Miasto Tarnów - opis, tabele
77
Miasto Tarnów - opis, tabele
76
II półrocze 2016
76
I półrocze 2011
75
Powiat tarnowski - opis tabele
75
Powiat tarnowski - opis, tabele
75
Miasto Tarnów - opis, tabele
75
za rok 2009
74
Miasto Tarnów - opis, tabele
73
Miasto Tarnów - opis, tabele
72
Miasto Tarnów - opis, tabele
72
Powiat tarnowski - opis, tabele
71
za rok 2011
71
„Lepsza przyszłość w zasięgu ręki!”
71
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
71
„Nowa ścieżka aktywizacji społecznej”
70
Miasto Tarnów - opis, tabele
69
„NIEwykluczeni”
69
I półrocze 2008
68
„Aktywni na start!”
68
I półrocze 2007
68
za rok 2007
67
„Gotowi do zmian II”
66
I półrocze 2009
66
„PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!”
65
za rok 2008
65
„Małopolska Akademia Sukcesu”
65
Powiat tarnowski - opis, tabele
65
„Aktywni zawodowo – włączeni społecznie”
64
Uchwały z 2018 roku
64
Rok 2003
63
„Chcę-Mogę-Potrafię!”
62
„Aktywni małopolanie”
62
Miasto Tarnów
61
za rok 2006
60
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
59
„Postaw na rozwój – zwiększ możliwość”
58
„Wbrew barierom 2”
58
I półrocze 2006
57
WYJDZ NA PLUS Fundacji PROAKTYWNI
56
„Pokonaj wykluczenie - znajdź zatrudnienie”
55
„Obudź w sobie aktywność”
55
„Postaw na siebie”
55
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
55
I półrocze 2005
54
Miasto Tarnów - opis, tabele
54
Miasto Tarnów - opis, tabele
54
Za rok 2017
53
I półrocze 2012
53
„Walczymy z wykluczeniem”
51
II półrocze 2015
50
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
49
„NIE POZWÓL SIĘ WYKLUCZYĆ!"
48
„Wyjdź na Plus”
48
„Chcieć to móc”
47
„Razem wykluczmy wykluczenie!”
45
II półrocze 2017
43
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
42
„Małopolska Niania 2.0”
42
„Aktywne włączanie”
42
„Niepełnosprawni na etacie"
39
Miasto Tarnów
39
Powiat Tarnowski
36
„RAZEM możemy więcej!”
36
Fundusz Pożyczkowy ECDF
35
„Aktywne Dziś – Lepsze Jutro”
34
I półrocze 2018
30
„Nowe szanse zawodowe dla osób w wieku 50+ oraz osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy w województwie małopolskim”
30
Ogłoszenia o zamówieniach
29
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
29
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
29
„Staże u agentów. WYRÓŻNIJMY SIĘ”
29
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
23
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
19
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
18
„Dobry Czas na Adaptację do Zmian”
17
„MotoNa5”
17
„KIS-na terenie subregionu tarnowskiego”
17
Zielona Linia
14
Archiwum zamówien publicznych
5
Ogłoszenia o wynikach postępowań
3
„Droga do zatrudnienia II”
1

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
2024
Registration
245

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Auskunft
1438
Deutsch
235
Anmeldung
233
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2015-03-24 09:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1510

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl