PUP Tarnów

Strona główna / Statystyka strony
  • Informacje ogólne

Statystyka strony

Statystyki strony naliczane są od 15 maja 2014 r.

Dział: Strona główna

Podstrona Odwiedziny Ilość
Strona główna
1416169
Kalendarium wydarzeń
5790
Polityka prywatności
3344
Mapa witryny
1735
Galeria zdjęć
1288
Redakcja strony
1024
Chmura tagów
710
Poleć znajomemu
473
Zastrzeżenia prawne
344

Dział: Oferty pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Oferty pracy na rynku lokalnym
2222157
Oferty pracy w krajach UE i EOG - EURES
112149
Wykaz agencji zatrudnienia
9168
Oferty pracy w kraju - CBOP
17

Dział: Formy aktywizacji

Podstrona Odwiedziny Ilość
Formy aktywizacji
95781
Aktualności, komunikaty i ogłoszenia
84151
Staże
44278
Środki na podjęcie działalności gospodarczej
21351
Grupowe informacje zawodowe
14221
Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
12135
Bon stażowy
10350
Targi pracy
9908
Porady grupowe
9817
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
9308
Bon zatrudnieniowy
9207
Giełdy pracy
9068
Prace interwencyjne
9024
Bon szkoleniowy
6575
Galeria zdjęć
5787
Bon na zasiedlenie
5783
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
5574
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
5561
Przygotowanie zawodowe dorosłych
4857
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
4380
Roboty publiczne
3187
Prace społecznie użyteczne
3030
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
2496
Video CV
1793
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
868
Galeria wideo
368

Dział: Usługi elektroniczne

Podstrona Odwiedziny Ilość
Usługi elektroniczne
46857
Rejestracja przez internet
19216
Kreator CV
17809
Zgłoś podjęcie pracy
12883
E-formularze
9392
Logowanie / Rejestracja
5953
Dodaj CV
5599
E-zgłoszenie oferty pracy
5294
Video CV
4956
Publikacje Urzędu
4892
Wyszukaj CV
4737
Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia
3981
Kalkulator wynagrodzeń
3838
E-zapytanie
2059
Galeria zdjęć
1936
Kalkulator świadczeń wypłacanych przez PUP
1495
Newsletter
1377
Zgłoś podjęcie działalności gospodarczej
1002
Galeria wideo
746
Mailowe pośrednictwo pracy
699

Dział: Dla bezrobotnych

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
141574
Finansowe formy wsparcia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
29852
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
29060
Rejestracja osób bezrobotnych
26235
Dokumenty do pobrania
20996
Formy aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
18888
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny
13027
Rejestracja przez internet
12585
Bon na zasiedlenie
11763
Określenie statusu - bezrobotny/ poszukujący pracy
10694
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
9223
Zasiłek dla bezrobotnych
8827
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny
8633
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń
7708
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji
7603
Prawa i obowiązki osób bezrobotnych i poszukujących pracy
7098
Rejestracja osób poszukujących pracy
7075
Staże
6794
Dodatek aktywizacyjny
5725
Przyznanie statusu bezrobotnego
5544
Wysokość świadczeń pieniężnych
5442
Bon szkoleniowy
5266
Bon zatrudnieniowy
4577
Dotacje dla niepełnosprawnych
4542
Agencje zatrudnienia
4303
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych
4238
Zwrot kosztów przejazdu
4233
Wysokość zasiłku dla bezrobotnych od dnia 1 czerwca 2014 r.
4093
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
3850
Bon stażowy
3830
Plan szkoleń
3426
Obowiązki bezrobotnych
3358
Stypendium z tytułu podjęcia nauki
3261
Prawa bezrobotnych
3170
Staże
3144
Przyznanie statusu poszukującego pracy
2897
Wypłata zasiłku
2813
Wyniki kwalifikacji na szkolenia
2790
Świadczenie aktywizacyjne
2773
Utrata statusu bezrobotnego
2746
Dokumenty wymagane do rejestracji jako poszukujący pracy
2736
Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
2547
Rejestracja przez internet
2212
Poradnictwo zawodowe
2175
Praktyki absolwenckie
2074
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
1845
Okres pobierania zasiłku
1763
Zwrot kosztów zakwaterowania
1607
Ubezpieczenie zdrowotne
1509
Prawa poszukujących pracy
1422
Obowiązki poszukujących pracy
1420
Pożyczka szkoleniowa
1268
Małopolski Standard Usług Edukacyjno - Szkoleniowych
1251
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
1230
Prace interwencyjne
1208
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
1141
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/ EOG
1133
Waloryzacje zasiłku
1121
Skrócenie okresu pobierania zasiłku
1116
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy
1051
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1043
Dokumenty wymagane do zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia
951
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu zasiłku z tytułu bezrobocia
942
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy
937
Utrata statusu poszukującego pracy
899
Rejestracja osób nie korzystających z usługi internetowej
870
Video CV
849
Zespół ds. zwolnień grupowych
825
Pośrednictwo pracy krajowe
765
Roboty publiczne
748
Wykaz instytucji szkoleniowych
733
Analiza skuteczności i efektywności szkoleń
732
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
658
Ośrodek doradczy
516
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
464
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
449
Zwolnienia grupowe
410
Prace społecznie użyteczne
394
Informacja dla instytucji szkoleniowych
288
Planowanie działalności gospodarczej
128
Spotkanie informacyjno-konsultacyjne
45
ZUS - przepisy
40
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce
26

Dział: Dla pracodawców

Podstrona Odwiedziny Ilość
ABC pracodawców i przedsiębiorców
72088
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców
33006
Dokumenty do pobrania
25812
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
14548
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
10870
Staże
8519
Zgłoszenie oferty pracy
7477
Refundacja części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia
7087
Bon stażowy
7073
Prace interwencyjne
4043
Zezwolenia na pracę cudzoziemców - wykaz zawodów
3538
Dofinansowanie wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia
3059
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG
3027
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS
2999
Refundacja składek dla osób do 30 roku życia
2622
Zwrot składki ZUS dla spółdzielni socjalnych
2308
Bon zatrudnieniowy
2293
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych
2281
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
2197
Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
2071
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
2046
Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy
1826
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
1778
Przygotowanie zawodowe dorosłych
1552
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG
1052
Wysokość świadczeń pieniężnych
1027
Szkolenie osoby bezrobotnej na wniosek pracodawcy na podstawie umowy trójstronnej
1024
Świadczenie aktywizacyjne
981
Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
957
Prace społecznie użyteczne
866
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
851
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
813
Zwolnienia grupowe
762
Roboty publiczne
741
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców
727
Zgłaszanie ofert pracy przez internet
703
Prawa pracodawców i przedsiębiorców
694
Pośrednictwo pracy krajowe
415
Informacja dla instytucji szkoleniowych
400
Doradztwo w doborze kandydatów do pracy
383
Zgłaszanie ofert pracy w sposób tradycyjny
351
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG
334
Poradnictwo zawodowe
306
Zgłaszanie ofert pracy przez e-mail
299
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
125
Zatrudnienie wspierane
112
Zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca
48
Video CV
5

Dział: Urząd Pracy

Podstrona Odwiedziny Ilość
Kontakt
126958
Filia w Tuchowie
29325
Filia w Żabnie
19742
Praca w urzędzie
12766
Kierownictwo Urzędu
9973
Statystyka lokalnego rynku pracy
9623
Programy i projekty
8751
Stopa bezrobocia
7725
Analizy i statystyki
6912
Przepisy prawne
5629
Programy i projekty aktualnie realizowane przez PUP w Tarnowie
5372
Co i gdzie?
5339
Statut i struktura organizacyjna Urzędu
4293
I Piętro
4281
Parter
3999
Programy i projekty realizowane na rzecz rynku pracy przez inne instytucje
3807
Obszar działania
3535
Porozumienia o współpracy
2936
Deklaracja współpracy
2601
Mapa dojazdu
2508
Projekt „50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni”
2375
Plan Urzędu
2369
Monitoring zawodów
2250
SEPI
2186
Barometr zawodów
1823
Projekt „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”
1604
Programy i projekty zrealizowane przez PUP w Tarnowie
1572
Programy wewnętrzne PUP w Tarnowie
1441
Aktywni i Skuteczni - AS na Rynku Pracy
1418
„Przyjemne z pożytecznym - Staże w Niemczech dla osób bezrobotnych”
1417
Wykresy statystyk - wersja graficzna
1406
Galeria zdjęć
1396
E-zapytanie
1330
Przydatne linki
1254
Tablica ogłoszeń
1253
Struktura bezrobocia wg gmin
1230
„Czas na pracę”
1119
II Piętro
1009
Perspektywy na lepsze jutro
999
Wykresy statystyk - wersja graficzna rozszerzona
996
Rok 2015
916
Projekt partnerski - „Małopolskie Centrum Aktywizacji – kierunek zatrudnienie”
891
Ankiety
852
Zawarte porozumienia o współpracy
848
Rok 2014
812
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) Mój rozwój, moja szansa”
811
Informacje roczne
725
Rok 2016
705
Solidny partner
690
„Badania i analiza tarnowskiego rynku pracy”
604
„RESTART III – Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia”
557
Szansa na rynku pracy
541
Informacja dla osób z dysfunkcją słuchu
522
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (III) – Młodzi na start”
520
Tarnowskie Centrum Integracji Społecznej
507
Filie
503
Dodatkowe środki na realizację jednorazowych środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej
501
Dodatkowe środki na realizację refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
497
Powiatowa Rada Rynku Pracy
462
Rok 2013
437
„Siła kompetencji” - projekt Instytutu Turystyki w Krakowie
407
Projekty dla osób niepełnosprawnych
376
Ocena pracy Urzędu
371
„APAP - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych”- projekt Grupy Doradczej Projekt Sp. z o. o.
355
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) Mój rozwój, moja szansa”
344
Zaproszenie osób do 29 roku życia do udziału w projektach: "Ty kreujesz swoją karierę" i "Nowy start bez barier"
327
Porozumienia archiwalne
326
„Aktywnie działamy. Pozytywnie wspieramy. Lokalnie zmieniamy” - projekt MOPS w Tarnowie
321
Uchwały z 2015 roku
321
„Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy”
309
„Krok do pracy”
303
I połrocze 2014
299
Bilans Kariery
297
„3D - Dojrzali Doświadczeni Docenieni”
295
„Akademia Pracy”
287
Projekt partnerski – „CISERWIS”
275
„Kierunek praca”
268
za rok 2015
262
„Nasze kadry - naszym atutem”
261
Program regionalny „Konserwator”
260
„Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces” - projekt skierowany do osób w wieku 15 - 29 lat
256
Rok 2011
253
Powiat tarnowski - opis, tabele
251
Ocena strony internetowej
248
Program regionalny „Firma +1”
245
Rok 2012
238
"Zatrudnienie z doświadczeniem"
238
za rok 2014
237
Uchwały z 2014 roku
233
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (I) – Młodzi na start”
231
Miasto Tarnów - opis, tabele
224
I półrocze 2013
214
„Włącz się w obieg”
213
Uchwały z 2016 roku
207
I półrocze 2015
206
Rok 2010
202
Miasto Tarnów
201
„Od kwalifikacji pracownika do lepszej jakości usług”
195
„Twoja szansa”
194
Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego na terenie gminy Wojnicz
187
za rok 2013
181
Powiat tarnowski - opis, tabele
181
I półrocze 2016
179
Miasto Tarnów - opis, tabele
171
Miasto Tarnów - opis, tabele
165
Dodatkowe środki na organizację prac interwencyjnych
164
Miasto Tarnów - opis, tabele
164
Rok 2007
161
Miasto Tarnow - informacja sygnalna
161
Rok 2008
157
Miasto Tarnów - opis, tabele
157
Powiat tarnowski - opis, tabele
152
Powiat tarnowski
149
Miasto Tarnów - opis, tabele
146
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
137
Powiat tarnowski - opis, tabele
136
Powiat tarnowski - opis, tabele
135
„WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI”
132
Uchwały z 2013 roku
131
Miasto Tarnów - opis, tabele
124
„WŁĄCZ SWÓJ POTENCJAŁ”
121
Powiat tarnowski - opis, tabele
119
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
118
Uchwały Powiatowej Rynku Pracy
117
Powiat tarnowski - opis, tabele
114
Miasto Tarnów - opis, tabele
113
Rok 2009
113
Rok 2006
111
Rok 2002
110
Posiedzenia Powiatowej Rynku Pracy
108
Powiat tarnowski - opis, tabele
106
„WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI”
101
Miasto Tarnów - opis, tabele
101
„Szansa na lepsze jutro”
99
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
98
"W DOBRĄ STRONĘ Kompleksowy program na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu tar
97
System Video CV - praktyczne wskazówki do nagrania.
96
Za rok 2016
91
Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy
90
Indywidualne konsultacje
90
Miasto Tarnów - opis, tabele
87
Powiat tarnowski - opis, tabele
85
Indywidualne konsultacje
85
Powiat tarnowski - opis, tabele
83
Powiat tarnowski - opis, tabele
83
I półrocze 2017
83
Powiat tarnowski - opis, tabele
79
Powiat tarnowski - opis, tabele
79
za rok 2012
78
za rok 2010
77
Powiat tarnowski - opis, tabele
75
I półrocze 2010
74
„ProRecognition” - projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową
74
Miasto Tarnów - opis, tabele
73
za rok 2005
73
Powiat tarnowski - opis, tabele
72
Rok 2004
72
Film o zasadach oraz korzyściach wynikających z zastosowania Systemu Video CV w poszukiwaniu pracy.
71
Rok 2005
70
Miasto Tarnów - opis, tabele
70
II półrocze 2016
69
Miasto Tarnów - opis, tabele
69
Miasto Tarnów - opis, tabele
69
Miasto Tarnów - opis, tabele
68
I półrocze 2011
68
Miasto Tarnów - opis, tabele
66
Miasto Tarnów - opis, tabele
66
Powiat tarnowski - opis tabele
66
Powiat Tarnowski
65
Powiat tarnowski - opis, tabele
65
Powiat tarnowski - opis, tabele
64
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
64
za rok 2009
64
I półrocze 2008
63
Miasto Tarnów - opis, tabele
63
za rok 2011
62
Powiat tarnowski - opis, tabele
61
I półrocze 2007
60
Powiat tarnowski - opis, tabele
60
za rok 2007
59
za rok 2008
56
„Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie”
56
Rok 2003
56
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
56
I półrocze 2009
55
„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie”
55
za rok 2006
55
Uchwały z 2017 roku
53
Miasto Tarnów - opis, tabele
52
Miasto Tarnów - opis, tabele
52
I półrocze 2006
51
I półrocze 2012
50
I półrocze 2005
49
„Praktyki w Niemczech”
49
„Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II"
49
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
49
Miasto Tarnów
46
Akcja „Start - Biznes”
45
„Gotuj po hiszpańsku”
42
Miasto Tarnów - informacja sygnalna
41
II półrocze 2015
41
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
37
Powiat tarnowski - informacja sygnalna
37
Ogłoszenia o zamówieniach
27
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
21
Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) Mój rozwój, moja szansa”
20
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (II) – Młodzi na start”
19
Zielona Linia
14
„Nowa ścieżka aktywizacji społecznej”
5
Archiwum zamówien publicznych
5
Ogłoszenia o wynikach postępowań
3

Dział: English

Podstrona Odwiedziny Ilość
Information
1773
Registration
217

Dział: Deutsch

Podstrona Odwiedziny Ilość
Auskunft
1284
Deutsch
235
Anmeldung
217
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2015-03-24 09:26
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1384

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl