PUP Tarnów

  • Informacje ogólne

Doradztwo w doborze kandydatów do pracy

Usługi doradztwa zawodowego dla pracodawców

Doradcy zawodowi na wniosek pracodawcy udzielają pomocy w zakresie:

  • doboru kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
  • indywidualnego rozwoju zawodowego pracowników.

Doradcy zawodowi mogą ułatwić wybór najlepszego kandydata przeprowadzając testy zainteresowań zawodowych lub oceniając predyspozycje do pracy na określonym stanowisku.

Doradcy zawodowi mogą także uczestniczyć w rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzanych podczas giełd pracy, co może w istotny sposób wpłynąć na sprawny przebieg selekcji oraz ułatwić wybór najlepszego kandydata.

Pracodawcy przeprowadzający wstępną rekrutację pracowników na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych mogą skorzystać ze współpracy z doradcą zawodowym, który pomoże w ocenie składanych aplikacji.

Pracodawca zainteresowany skorzystaniem z pomocy doradcy zawodowego składa wniosek (wzór do pobrania poniżej). Wniosek można złożyć osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie na dziennik podawczy, pok. nr 1 lub drogą elektroniczną - up@up.tarnow.pl.

Ponadto, doradcy zawodowi udzielają informacji osobom zwalnianym z przyczyn ekonomicznych zakładu pracy, będących w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, współpracując w tym zakresie z przedstawicielami zakładów pracy i związkami zawodowymi, w ramach Zespołu ds. Zapobiegania Negatywnym Skutkom Zwolnień Grupowych.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Doradztwo w doborze pracownika [ 2 ]
Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy w zakresie usług poradnictwa zawodowego Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy w zakresie usług poradnictwa zawodowego 06-06-17 08:02 228.56KB Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy w zakresie usług poradnictwa zawodowego pobierz
Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy w zakresie usług poradnictwa zawodowego Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy w zakresie usług poradnictwa zawodowego 06-06-17 08:02 49KB Wniosek pracodawcy o udzielenie pomocy w zakresie usług poradnictwa zawodowego pobierz

 Zapraszamy - pokój 9 (parter), tel. 14 688 23 50

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Katowice IntraCOM 2014-04-03 12:37
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 493

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl