PUP Tarnów

  • Informacje ogólne

Informacja dla instytucji szkoleniowych

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.), instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po dokonaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych.

Dla potwierdzenia kontynuacji działalności szkoleniowej, dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru instytucji szkoleniowych mają być aktualizowane co roku.

Szczegółowe informacje na temat sposobu dokonywania aktualizacji zamieszczone są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:http://www.wup-krakow.pl

  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-09-11 08:25
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 461

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl