PUP Tarnów

Strona główna / Dla pracodawców / Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców / Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy
  • Informacje ogólne

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, producentowi rolnemu, niepublicznemu przedszkolu i niepublicznej szkole koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, tj. w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych natomiast całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, tj. w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) w przypadku działalności rolniczej łączna kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć 15 000 EUR w okresie trzech lat podatkowych, tj. w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych.

Maksymalna kwota refundacji ustalona w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie aktualnie wynosi 20 000,00 zł brutto.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja wyposażenia nowych miejsc pracy [ 15 ]
Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w PUP w Tarnowie -  zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 64/IX/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w PUP w Tarnowie - zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 64/IX/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 31-08-18 15:33 2.54MB Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w PUP w Tarnowie -  zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 64/IX/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. pobierz
Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w PUP w Tarnowie -  zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 64/IX/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w PUP w Tarnowie - zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 64/IX/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 31-08-18 15:35 41.94KB Zasady dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w PUP w Tarnowie -  zaopiniowane przez Powiatową Radę Rynku Pracy Uchwałą nr 64/IX/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. pobierz
Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. 28-08-18 12:12 375.93KB Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. pobierz
Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. 28-08-18 12:12 105.5KB Wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. pobierz
Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną 25-05-18 14:36 121.04KB Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz
Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną 25-05-18 14:39 16.19KB Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy będącego osobą fizyczną pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 24-11-14 08:55 79.43KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnym. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnym. 17-02-15 09:35 141.71KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnym. pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnym. Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnym. 17-02-15 09:36 37KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sektorze rolnym. pobierz
Oświadczenie o dochodach dla pracujących. Oświadczenie o dochodach dla pracujących. 25-05-18 14:41 289.68KB Oświadczenie o dochodach dla pracujących. pobierz
Oświadczenie o dochodach dla pracujących.
Oświadczenie o dochodach dla pracujących. 25-05-18 14:41 46.5KB Oświadczenie o dochodach dla pracujących.
pobierz
Oświadczenie o dochodach renta, emerytura, działalność gospodarcza. Oświadczenie o dochodach renta, emerytura, działalność gospodarcza. 25-05-18 14:41 306.12KB Oświadczenie o dochodach renta, emerytura, działalność gospodarcza. pobierz
Oświadczenie o dochodach renta, emerytura, działalność gospodarcza. Oświadczenie o dochodach renta, emerytura, działalność gospodarcza. 25-05-18 14:46 46.5KB Oświadczenie o dochodach renta, emerytura, działalność gospodarcza. pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. 17-02-15 09:54 426.28KB Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. pobierz
Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. 17-02-15 09:41 83KB Oświadczenie wnioskodawcy ubiegającego się o pomoc de minimis w sektorze rolnym o powiązanych jednostkach gospodarczych. pobierz

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Numer pokoju Telefon Adres e-mail
Iwona Chołubińska 9 (parter) 14 688-23-28 up@up.tarnow.pl
Lucyna Łabędź 9 (parter) 14 688-23-28 up@up.tarnow.pl
Katarzyna Malig 9 (parter) 14 688-23-28 up@up.tarnow.pl
  • Wersja graficzna: Alt  i  1
  • Przejdź do treści strony: Alt + 2
  • Mapa Witryny: Alt + 3
  • Czytaj treść strony: Alt + 4
  • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Redagował: Tomasz Miś 2018-09-17 15:50
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 17670

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl